ПРИЧИНИ ВПЛИВУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

1
Lviv Politechnic National University
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
3
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
4
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту

В статті розглянуто підсистеми виробничої та управлінської діяльності підприємства, виокремлено основні напрями його діяльності. Проаналізовано прикладні ситуації впливу кризових явищ на збутове, матеріально-технічне, кадрове, інформаційне, управлінське, інноваційне, ресурсне та фінансове забезпечення. Встановлено основні причини впливу кризових явищ на діяльність підприємства. Наведено найбільш типові наслідки негативного впливу кризових ситуацій в розрізі напрямів роботи підприємства.

1. Бланк І. А. (2006) Управління фінансовою безпекою підприємства. К.: Ніка-Центр, Ельга, 776 с. 2. Бердар М.К. (2011) Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва, Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. № 124/125. c. 73-76. 3. Варналій З.С. (2009) Економічна безпека: [навчальний посібник], К.: Знання, 647 с. 4. Карковська, В. Я. (2017) "Забезпечення кадрової безпеки на основі оцінювання управлінського персоналу." Державно-управлінські студії , 1 . 5. Ляшенко Н. В. (2012) Причини виникнення, функції та вплив кризових явищ на управління підприємством: наукове фахове видання. Ефективна економіка, № 2. 6. Подольчак Н. Ю. (2014) Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: навч. Посібник, Львів: Видавництво Львівської політехніки. 7. Петрович Й. М., Новаківський І.І. (2017) "Шляхи модернізації організаційно-виробничих структур в умовах становлення мережевої економіки.", Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління, #873, 3-12. 8. Єрмошенко М.М., Горячева К.С. (2010) Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство: Наук. монографія. – К.: Національна академія управління. 232 с. 9. Doern, Rachel. (2016) "Entrepreneurship and crisis management: The experiences of small businesses during the London 2011 riots." International Small Business Journal 34.3, pp. 276-302. 10. Державна служба статистики України. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/