державні послуги

Надання сервісних послуг населенню органами Міністерства внутрішніх справ України

Статтю присвячено сервісним послугам, які надаються органами Міністерства внутрішніх справ населенню України. Акцентується увага на значущості функціонування владних інститутів, які діють щодо реалізації Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку України – 2020» від 12.01.2015 року, що передбачає основні різновиди послуг населенню та їх гарантій з дотриманням прав людини незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Метою статті є дослідження трансформації державних видатків в умовах світового
тренду на розбудову цифрової економіки та становлення інформаційного суспільства.
На основі аналізу наукових публікацій визначено базові підходи до розуміння
публічного споживання та системи державних закупівель. Державні видатки пов’язані із
наданням державних товарів та послуг громадянам для сприяння економічній, соціальній та
екологічній стабільності: електро- і водопостачання, освіта, служби екстреної допомоги,