Інтернет речей

FUNDAMENTAL ASPECTS OF METROLOGICAL SUPPORT IN IoT

The application of intelligent sensors, network technologies, and machine learning in IoT and industry is increas- ingly widespread as a part of the development and implementation of Industry 4.0, Industry 5.0, and Smart City. It is necessary to review the fundamental principles of metrological support for production. This includes calibration, estimation of measurement uncertainty, traceability, and processing of large data sets to reproduce and compare the results of measurements of physical quan- tities remotely.

ВБУДОВАНА ІОТ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ В ІОТ ІНФРАСТРУКТУРІ SMART CITY

Запропоновані концептуальні рішення та апаратно-програмні засоби для дистанційного керування дорожнім рухом. Обґрунтований гібридний багаторівневий підхід до реалізації ІоТ інфраструктури дозволить реалізувати масштабовані ІоТ інфраструктури з інтеграцією в хмарні технології та сервіси. Локалізація апаратно-програмних засобів керування дорожнім рухом на нижньому рівні ІоТ інфраструктури в безпосередньому наближенні до пристроїв збирання даних забезпечує формування керуючих впливів в реальному часі та розвантажує канали зв’язку на верхніх рівнях архітектури ІоТ інфраструктури.

ВИМІРЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ДАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ХМАРНОГО КОНВЕРБОВОДУ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ

Зростання попиту на точне землеробство спонукало до інтеграції передових технологій для оптимізації сільськогосподарської практики. У цій статті представлено підхід до обробки даних про сільськогосподарські поля за допомогою хмарного конвеєра даних. Система використовує дані з різних датчиків, розміщених на полях, для збору інформації в режимі реального часу про ключові параметри, такі як вологість ґрунту, температура, вологість тощо. Зібрані дані передаються в хмару, де вони проходять ряд етапів обробки та аналізу даних. .

APIARY MONITORING AND AUTOMATION IOT SYSTEM

A system of remote monitoring and automation apiary has been developed. This is a low-cost and scalable solution designed for deployment in distant rural areas. An unconventional solution is applying the industrial standard Modbus protocol to transfer data from the hives to a central server. This made it possible to reduce the cost of the system and standardize it. Monitoring the temperature and humidity inside the hives is important for analyzing the condition of bee colonies.

Створення апаратно-програмної платформи для сучасного застосування інтернету речей на основі туманних обчислень із використанням технологій CLOUD-NATIVE

Питання цифрової трансформації на цей момент є дуже актуальним у зв’язку з епідеміо- логічною ситуацією і переходом систем до цифрового середовища. IoT є одним із головних рушіїв цифрової трансформації. Internet of things (IoT) — це розширення всесвітньої мережі, яка об’єднує сенсори, контролери та інші різноманітні пристрої, так звані «things», які обмінюються даними між собою за допомогою всесвітньої мережі.

Розроблення домашньої системи безпеки на основі технологій інтернету речей

Пропонується платформа економічно ефективної розумної домашньої системи безпеки на базі Інтернету речей, що надає дані у хмарі для додатків. Розумна система безпеки включає мережу зондування пристроїв моніторингу стану будинку через бездротовий зв’язок в діапазоні ISM, контролера управління системою безпеки будинку з підключенням до мережі Інтернет за допомогою бездротового з’єднання Wifi, а резервний спосіб оповіщення користувача реалізовано SMS повідомленням через стільникову мережу GSM, хмарного сервера та додатку для мобільних телефонів на операційній системі Android.

Врахування перерозподілу навантаження між відновлюваними комунікаційними каналами системи із трьох з’єднаних трикутником iot-пристроїв

Сформовано k-термінальне динамічне дерево відмов для системи з трьох IoT-пристроїв, з’єднаних трикутником. На основі дерева відмов згенеровано діаграму станів і переходів. Запропонована модель адекватно враховує ефекти перерозподілу навантаження між відновлюваними каналами зв’язку. На основі методу Монте-Карло розраховано характеристики доступності та характеристики причин відмов, проведено порівняльний аналіз отриманих результатів.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено  питання,  пов’язані  із  застосуванням  технологій  Інтернету  речей  на  промислових підприємствах,  а  також  показано  визначальну  роль  цієї  платформи.  Комплексно  розглянуто  основні  характеристики  й особливості  підвищення  конкурентоздатності  підприємства  в  сучасних  умовах,  з  використанням  уже  накопиченого теоретичного арсеналу і практичного досвіду.