ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

2019;
: pp. 27-33
1
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України

Досліджено  питання,  пов’язані  із  застосуванням  технологій  Інтернету  речей  на  промислових підприємствах,  а  також  показано  визначальну  роль  цієї  платформи.  Комплексно  розглянуто  основні  характеристики  й особливості  підвищення  конкурентоздатності  підприємства  в  сучасних  умовах,  з  використанням  уже  накопиченого теоретичного арсеналу і практичного досвіду.

Інтернет речей передбачає підключення до  глобальної комп’ютерної мережі побутових предметів  за допомогою вбудованих  модулів  зв’язку,  завдяки  чому  вони  отримують  можливість  взаємодіяти  один  з  одним,  із  зовнішнім середовищем,  обмінюватися  даними  і  здійснювати  операції  без  участі  людини.  Сенсори  консолідують  дані  в  режимі реального часу  і мають можливість прямої  інтеграції  із баз даних  і сховищами даних та ERP-системами тощо. Вивчено можливість підключення сенсорів до мережі зв’язку, зокрема бездротовим методом. Вибір стандартів  інтернет-з’єднань залежить від декількох факторів, таких як наявна інфраструктура, досвід ІТ-команди з роботи із зазначеними стандартами і пристроями тощо.

Загалом  технологіям  Інтернету  речей  притаманний  потенціал,  який  надає  змогу  підприємствам  досягти  вищого рівня розвитку, стрімко збільшуючи конкурентоспроможність. 

[1]  В.  И.  Гриценко,  Л.  А.Тимашова, “Интеллектуальные  сенсорные  системы  –  техническая  основа умного предприятия цифровой экономики”, УСиМ, № 1, c. 19–25, 2017.

[2]  J.  Zhong   Ray,  Xu  Xun,  E.  Klotz,  Stephen  T., “Newman  Intellectual  production  in  the  context  of  Industry 4.0”, Engineering 3, pp. 616–630, 2017.

[3]  IEEE  802.15.4d-2009  Standard,  Institute  of Electrical  and  Electronics  Engineers,  2009.  [Online]. Available:    http://standards.ieee.org/getieee802/download/ 802.15.4d-2009.pdf 

[4]  ZigBee  specification  overview,  ZigBee  Alliance, 2012.  [Online].  Available:    http://www.zigbee.org/ Specifications/ZigBee/Overview.aspx.

[5] Energy Harvesting Wireless Technology, EnOcean GmbH,  2012.  [Online].  Available:  http://www.enocean. com/en/energy-harvesting-wireless.

[6]  L. Tan, N. Wang,  Future  internet: The  internet  of Things,  in  Proc.  3rd  Int.  Conf.  Adv.  Comput.  Theory  Eng. (ICACTE). China, Chengdu, 2010.

[7]  10  Ways  Machine  Learning  Is  Revolutionizing Manufacturing,  2016.  [Online]. Available:  http://www.forbes. com/sites/louiscolumbus/2016/06/26/10-waysmachine-learning-is-revolutionizing-manufacturing/#57d0ec792d7f Retrieved: Oct, 2016.

[8]  Industrial_Internet_of_Things,  TADVISER  Государство.  Бизнес.  ИТ.,  2018. [Электронный  ресурс]. Режим  доступа:  www.tadviser.ru/index.php/Статья:IIoT_-_Industrial_Internet_of_Things_(Промышленный_интернет_вещей).