ландшафт

УКРАЇНСЬКІ УРБАНІСТИЧНІ ТРАДИЦІЇ: АКТУАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Зроблено стислий огляд традиційних урбаністичних характеристик українських міст, що формують національну архітектурну ідентичність середовища, – композиції в ландшафті, виду вуличної мережі, висоти та щільності забудови, – в аспекті їх захисних функцій у минулому і перспектив подібного використання в умовах сучасних викликів; обґрунтовано важливість збереження традиційної ідентичності не лише з культурноідеологічних, але також із практичних міркувань.

ОЗЕЛЕНЕННЯ ЛЬВОВА: ПОГЛЯД КРІЗЬ ІСТОРІЮ

У статті за допомогою методу історичного аналізу досліджено розвиток міських озе­ленених територій Львова, виділено основні періоди розвитку, що тісно пов’язані з історичними подіями у місті, виявлено чинники впливу на формування кожного з них. На основі статистичних даних щодо озеленених площ, площі міста і кількісті населення досліджено певні особливості кожного періоду.

 

 

ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ: АКТУАЛЬНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

 Архітектурна  композиція  міського  простору  і  окремих  його  складових  елементів  під  впливом об’єктивних обставин, починаючи з ХІХ ст., в цілому світі демонструє тенденцію до взаємного образного зближення.

ТРАДИЦІЯ ТА КОНТЕКСТ В ОСВІТІ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ

Досліджено питання, які стосуються формування архітектурних об’єктів у міських просторахі у природних просторах, де оточення – контекст – відносини із природою і збудованим середовищем створюють важливий функціональний і просторовий зв’язок.

Проблеми містобудівного розвитку малих міст (на прикладі м. Тячева та смт Буштина Закарпатської області)

 

Розглянуто проблеми містобудівного розвитку малих міст у змінних соціально-економічних умовах. Окреслено потенційні конфлікти сучасної функціонально-планувальної та просторової структури міста та вимог щодо збалансованого функціонування міста. Об’єктами аналізу є м. Тячів та смт Буштино Закарпатської області.