каталітичне окиснення

Роль супрамолекулярних структур в механізмах каталітичного окиснення та дія діоксигеназ ni(fe)ard на модельних системах

За допомогою методу АСМ досліджено можливість утворення супрамолекярних структур внаслідок водневих зв‘язків на основі Ni(або Fe)(асас)n-систем, які є каталізаторами окиснення етилбензену, а також моделями Ni(Fe)ARD диоксигеназ: потрійні системи {М(асас)п + L2 + L3} (М = NiII, FeIII, L2 = NMP (NMP = N-метил-2-піролідон), L-гістидин, L3 = PhOH, L-тирозин), п = 2, 3).

Каталітична оксидація циклогекс-2-енола на цеолітподібному матеріалі порошкового заліза: гх/мс, полярографічний та порошковий рентгенодифракційний аналіз

Досліджено полімерні комплекси фосфатів пористого заліза  (NH4)4Fe3II(OH)2F2[H3(PO4)4] (1), (C3H12N2) FeII6(H2O)4[B4P8O23(OH)8] (2), and {[FeII(H2PO4)2-(μ4,4'-bipy)(H2O)]·H2O·(4,4'-bipy)} (3) для окиснення циклогекс-2-енолу.