золь-гель технологія

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛА В МЕДИЦИНІ (ОГЛЯД)

Приведено огляд використання скла в медичній практиці - хірургії, діагностиці, терапії, стоматології та ендопротезуванні. Розглянуто такі типи скла як: скляна тара, оптичне, увіолеве та рідке скло, скловолокно, рентгенократне та біосумісне скло. Також, надано короткий опис кожного скляного матеріалу і специфіку його використання.

Оптичне скло - для виготовлення лінз та дзеркал, які в свою чергу знаходять застосування в діагностиці, хірургії та терапії.

Теоретичні аспекти механізму модифікування керамічних оксидних порошків технічного призначення

Наведено результати розроблення рідкофазових технологій високодисперсних керамічних оксидних порошків технічного призначення та способи їх модифікування. На основі фізико-хімічних методів досліджень здійснено аналіз різних за механізмами модифікуючих процесів. У складних оксидних порошках відбувається заміщення основних йонів легуючими з утворенням твердих розчинів. Модифікування ТіО2 Сульфуром дає змогу отримати порошок із поверхневим шаром, в якому Сульфур утворює хімічні звʼязки