ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛА В МЕДИЦИНІ (ОГЛЯД)

1
National University Lviv Polytechnic
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Приведено огляд використання скла в медичній практиці - хірургії, діагностиці, терапії, стоматології та ендопротезуванні. Розглянуто такі типи скла як: скляна тара, оптичне, увіолеве та рідке скло, скловолокно, рентгенократне та біосумісне скло. Також, надано короткий опис кожного скляного матеріалу і специфіку його використання.

Оптичне скло - для виготовлення лінз та дзеркал, які в свою чергу знаходять застосування в діагностиці, хірургії та терапії.

 Рідне скло, з якого виготовлений колоїдний розчин наносять на поверхню виробу для захисту від бактерій та УФ-випромінювання. Завдяки цим властивостям йоо використовують як біолоічно-інертне покриття для медичних імплантів.

Скловолокно використовують у кожній галузі медицини від діагностики до хірургії та стоматології. Так, оптичний світловод використовують в діагностиці, хірургії, ендопротезуванні та терапії, а стоматологічні нитки та штифти в стоматології.

Представлено аналіз статей з стоматології, хірургії та ендопротезування з використанням біосумісного скла в склад системи яких вводили: стронцій, фосфор (V), ніобій (V) та алюміній оксид.

Виділено, біосумісне скло, а саме склоіономерні цементи (СІЦ). Розглянуто типи та класифікацію, технологію варіння та отримання СІЦ, а також акцентовано на модифікуванні «традиційних» СІЦ ніобій оксидом. Також, проаналізовано роботи науковців, що займались модифікаціями скла.

Наведено технологію отримання склоіономерних цементів використовуючи золь-гель метод. Описано процес отримання скла системи 4SiO2-3Al2O3-xNb2O5-2CaO, а також його структуру та механічні випробування. Представлено графік рентгено-фазового аналізу експериментальних порошків та зроблено висновки о до впливу Nb2O5 на характеристики скла. Які показали позитивний вплив Nb2O5 на скляну систему, а саме: забезпечує біосумісність, зменшує температуру tg, підвищує значення мікротвердості та діаметральної міцності на розрив.

Також, зроблено висновок, що використання скла в медичній галузі все більше заслуговує на увагу, так як на сьогодні медицина все частіше використовує цей матеріал.

1. Канюков В. Н., Стрекаловская А. Д., Килькинов В. И. (и др.). (2004). Материалы для современной медицины: учеб. пособие. Оренбург: ГОУ ОГУ.
2. Микитюк О. Ю., Олар О. І. (2014). Скло і кристали в медицині. Вісник проблем біології і медицини, 1(106), 45-48.
3. Вікіпедія. (2017). Ресурс: https://uk.wikipedia. org/wiki/ %D0 %A1 %D0 %BA %D0 %BB %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %BE %D0 %BB %D0 %BE %D0 %BA %D0 %BD %D0 %BE.
4.Вікіпедія.(2018).Ресурс:https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9E %D0 %BF %D1 %82 %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %BE %D0 %BB %D0 %BE %D0 %BA %D0 %BD %D0 %BE.
5. Denon dental. (2016). Ресурс: http://www. denondental.com/overfibers.
6. Hench L. L., Day D. E., Holand W. (eds.). (2010). Intl. Jour. Applied Glass. Vol 1, Iss. 1. - P. 104-117.
https://doi.org/10.1111/j.2041-1294.2010.00001.x
7. Diophode N. D., Huang T., Leu M. C. (eds.). (2011). Freeze Extrusion Fabrication of 13-93 Bioactive Glass Scaffolds for Bone Repair. J. Matl's. Sci. Mater. Med.. - Vol. 22, Iss. 3. - P. 515-523.
https://doi.org/10.1007/s10856-011-4236-4
8. Bruyere O., Delferriere D., Roux C..(2008). Effects of strontium ranelat on spinal osteoarthritis progression. Ann. Rheum. Dis. Vol. 67. - Р. 335-339.
9. Jones J. R., Clare A. G., Day D. E..( 21 May 2012). Glasses for Radiotherapy. Published Online: DOI: 10. 1002/9781118346457. ch13.
10. Фесенко О. І., Саввова О. В., Бабіч О. В.. (2018). Тези міжнародної науковотехнічної конфе¬ренції "Фізикохімічні проблеми біотехнології туго¬плавких неметалевих та силікатних матеріалів. - Дніпро. - С. 100-101.
11. Schultz S.. (Posted May 31, 2012.). Nano-technology breakthrough could dramatically improve medical tests. Princeton University School of Engineering and Applied Science official site.
12. Phillips, R.W. (1991) Skinner's Science of Dental Materials. 11th Edition, W.B. Saunders Co., Philadelphia, 505-53.
13. Пацкань Л. О..(n. d.). Пломбувальні матеріали. Класифікація. Ресурс: http://intranet.tdmu.edu.ua/ data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/uk/stomat/ntn/2/07.
14. МОЗ України. (n. d.). Ресурс: http://tstm-nmu.org.ua/doc/metod/2k/11.pdf.
15. Вахула Я. І. Бесага Х. С. Марціновська М. С. (2016). Синтез і наукова перспектива ніобієвого скла. Львів Національний університет "Львівська полі-техніка". С. 3.
16. Márcio José Bertolini, Regina Guenka PalmaDibb, Maria Aparecida, Zaghete Rossano Gimenes. (2005). Evaluation of glass ionomer cements properties obtained from niobium silicate glasses prepared by chemical process. р - 466 - 471.
https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2005.01.040
17. Brtolini M. J., Zaghete M. A., Gimenes R., Paiva- Santos C. O.. (2010). Characterization of amorphous niobium silicates powders synthesized by polymeric precursor method p - 3196-3199.
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2005.04.054