маніпуляція

Електронні засоби виявлення вербальної маніпуляції в ЗМІ

Аналізується використання вербальної маніпуляції у сучасних ЗМІ з метою впливу на поведінку та свідомість адресата, а також розглядається комп’ютерний контент-аналіз як метод виявлення вербальної маніпуляції у ЗМІ.

The analysis of verbal manipulation usage in modern media in order to influence on human behavior and consciousness and considered computer content analysis as a method of identifying verbal manipulation in the media.

ПРИХОВАНИЙ ВПЛИВ НА РЕЦИПІЄНТА У РЕКЛАМІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ “FACEBOOK”

Розвиток інформаційного суспільства впливає не тільки на якість життя людей, але і на формування нових комунікаційних зв’язків. Швидке проникнення інформаційних технологій у різні сфери нашого життя сприяло глобальному поширенню мережі інтернет, в якій для комунікації активно використовуються соцмережі. Для реклaмодавців соціальні мережі надають унікaльні мoжливості швидкого поширення інформації та безпoсереднього кoнтакту зі спoживачами. Специфікою рекламної комунікації є не лише інформування реципієнта про товари чи послуги, але й вплив на нього за допомогою різних засобів.

НОВИННІ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ: ОГЛЯД, ВПОДОБАННЯ АУДИТОРІЇ, СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Досліджено популярні світові новинні телеграм-канали, їх вплив на суспільство та визначено переваги та недоліки такого формату медіа. Розглянено відомі новинні канали, такі як The New York Times, BBC News, The Guardian, CNN та Reuters, проаналізовано їхні особливості та відмінності, описано позитивні та негативні аспекти використання телеграм-каналів для отримання новин та інформації. Для дослідження також проведено опитування аудиторії щодо їхнього досвіду використання новинних телеграм каналів та їхньої думки про переваги та недоліки такого формату медіа.

Forecasting Economic Result of Manipulation Using Game Theory Modeling

Manipulations are taking place widely on various capital, commodity, derivative and other markets. They are reported regularly and sometimes causing significant losses. But it doesn’t mean that the efforts intended to limit this sort of activity are insignificant. Surveillance budgets, as well as applied fines, are impressing. The annual volume of manipulative attempts and the efforts, intended to deter these attempts, are growing exponentially year after year.

ОБРАЗ ОРДЛО В ПРИФРОНТОВИХ МЕДІА ЯК ЕЛЕМЕНТ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Розглянуто проблему дотримання інформаційних стандартів журналістики в умовах гібридної війни. Проаналізовано регіональні ЗМІ Донецької та Луганської областей, як найближчі до зони конфлікту медіа, що зазнають інформаційного впливу чужої пропаганди. Увагу звернено на неприпустимість легітимізації у суспільній свідомості сепаратистських угруповань ОРДЛО, показано, як помилки журналістів сприяють російським пропагандистам в інформаційній війні проти України, актуалізовано потребу кращої кодифікації стандартів журналістики в умовах інформаційної агресії.