фотожурналістика

ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА ВІЙСЬКОВОЇ ФОТОГРАФІЇ: ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ, ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПЕРЕСТОРОГИ

У публікації наведено спробу визначення терміна «військова фотографія» як жанру фотожурналістики. Розглянуто роль і значення військової фотографії в сучасному інформаційному просторі в умовах повномасштабної російсько-української війни як елемента візуального оформлення текстів та одного з важливих документів фіксації військових злочинів.

НОВИНАРНА ФОТОГРАФІЯ У СУЧАСНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

У статті вказано на те, що в сучасних засобах масової інформації фотографії дедалі частіше виконують роль не лише візуального супроводу інформаційного, аналітичного чи публіцистичного тексту, а й на рівні із заголовками стають орієнтиром для привернення уваги аудиторії. Такий підхід збільшує вимоги до якості ілюстративного матеріалу в сучасній періодиці, адже від нього напряму залежить популярність опублікованого на шпальтах газети чи журналу тексту. Окремі світлини можуть бути самодостатнім візуальним фактажем, який не потребує вербального роз’яснення. 

СУЧАСНА ФОТОЖУРНАЛІСТИКА: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Розглянуто роль і значення фотожурналістики в сучасних умовах, окреслено найважливіші проблеми та виклики, з якими стикаються фотожурналісти та редактори сучасних ЗМІ під час створення та оприлюднення візуального контенту. Здійснено спробу проаналізувати морально-етичні цінності у роботі фотокореспондентів та фоторепортерів, знайти ефективну модель роботи людини з фотокамерою чи будь-яким іншим знімальним пристроєм залежно від вимог власників та редакторів засобів масової інформації. Наголошено на об’єктивності/суб’єктивності візуального контенту в сучасних мас-медіа.