СУЧАСНА ФОТОЖУРНАЛІСТИКА: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто роль і значення фотожурналістики в сучасних умовах, окреслено найважливіші проблеми та виклики, з якими стикаються фотожурналісти та редактори сучасних ЗМІ під час створення та оприлюднення візуального контенту. Здійснено спробу проаналізувати морально-етичні цінності у роботі фотокореспондентів та фоторепортерів, знайти ефективну модель роботи людини з фотокамерою чи будь-яким іншим знімальним пристроєм залежно від вимог власників та редакторів засобів масової інформації. Наголошено на об’єктивності/суб’єктивності візуального контенту в сучасних мас-медіа. Розглянуто окремі аспекти роботи фотожурналістів-професіоналів та фотографіваматорів, що стали свідками подій. Наголошено на естетичній складовій сучасної фотожурналістики та її відображенні у засобах масової інформації. Відзначено, що із удосконаленням технічних пристроїв та розвитком цифрових технологій достовірність і автентичність світлин стають суперечливим явищем. Зосереджено увагу на суперечливій діяльності фотожурналістів та фоторедакторів, яка полягає у порушенні ними професійних стандартів журналістики, професійних кодексів та морально-етичних норм. Наведено приклади таких порушень у сучасних засобах масової інформації. Автор наголошує на тому, що неприпустимо використовувати постановкові та відредаговані світлини, відображаючи дійсність без прив’язки до справжнього контексту. У висновках подано рекомендації щодо поліпшення стану сучасної фотожурналістики в Україні та перспектив майбутнього розвитку фотографії з урахуванням досвіду провідних видань світу. Робота фотожурналістів повинна ґрунтуватися на тих самих засадах, правилах і принципах, які характерні для всієї журналістики.

1. Бакулин О. Этика фотожурналистики [Электронный ресурс] / Олег Бакулин. – Режим доступа: http://mediaalmanah.ru/files/82/488.php.

2. Березин В. Фотожурналистика: учеб. пособ. / Валерий Березин. – М. : Изд-во РУДН, 2006. – 159 с.

3. Васенина Е.Фотограф – это историк [Электронный ресурс] / Елена Васенина. – Режим доступа: http://www1.photographer.ru/magazine/ article.htm?rubrika=64&id=610

. 4. Де Век Р. Жадность средств массовой информации, или несколько вопросов к журналистам [Электронный ресурс] / Роджер де Век. – Режим доступа: www.mediasprut.ru/jour/theorie/gier.shtml.

5. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” // Україна: інформація і свобода слова. – К. : Молодь, 1997.

6 . Захаркин Д. Место фотографии в современной прессе [Электронный ресурс] / Денис Захаркин. – Режим доступа: http://foto-moment.narod.ru/foto.html.

7. Зонтаг С. Взгляд на фотографию / Сьюзан Зонтаг // Мир фотографии. – М. : Планета, 1998. – 329 с.

8. Кузнецова О. Журналістська етика та етикет: основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень: монографія / Олена Кузнецова. – Львів : Світ, 1998. – 412 с.

9. Лаб Ф. Фотожурналістика та етика: дослідження в Центральній Європі [Електронний ресурс] / Філіп Лаб. – Режим доступу : https://ua.ejo-online.eu/2933/etyka-ta-yakist.

10. Лось Й. Бачити великі істини (Публіцистика і тенденції розвитку світу) / Йосип Лось // Вісник Львів. ун-ту. Серія журналістики. – 2001. – Вип. 21. – С. 26–39.

11. Майн Х. Средства массовой информации в Федеративной Республике Германии / Херманн Майн. – Издание Коллоквиум в научном издательстве Фолькер Шпис ТОО, 1996. – 158 с.

12. Макдональд Ф. Фотожурналістика: правда чи обман? [Електронний ресурс] / Фіона Макдональд. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul/2015/07/150709_vert_cul_altered_i....

13. Максимович М. Дослідження фотожурналістики / Мирослав Максимович // Телевізійна й 36 радіожурналістика. – Львів, 2012. – Вип.11. – С. 40–45.

14. Маслов А. Профессиональные и этические стандарты в фотожурналистике: практика применения / Александр Маслов // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. – 2010. – № 1. – С. 157–166.

15. Нери Г. Фотожурналистика сегодня [Электронный ресурс] / Грация Нери. – Режим доступа: https://www.photographer.ru/cult/practice/400.htm.

16. Самые жестокие правила в Европе (по материалу “Интернэшнл Геральд Трибюн”) // ИноСМИ. – 1998. – 23 февр.

17. Шаповал Ю. Фотожурналістика : навч. посіб. / Юрій Шаповал. – Рівне, 2007. – 76 с.