пацієнт

Теоретично-правове вивчення принципу доступу до медичної допомоги

Однією з найважливіших у житті людини та суспільства є сфера охорони здоров’я. До- ведено, що принцип доступу до медичної допомоги є вирішальним для забезпечення правового статусу пацієнта, і він викладений у багатьох міжнародних документах. Міжнародне право визначає основні стандарти доступності медичної допомоги, які забезпечують фінансову, територіальну, професійну та інформаційну доступність.

Види обов’язків пацієнта

Розглянуто проблему теоретико-правового виокремлення обов’язків пацієнта. На
основі аналізу законодавства України та зарубіжних країн, позитивної право реаліза-
ційної практики виокремлено перелік обов’язків пацієнта. Сформульовано теоретико-
правову класифікацію обов’язків пацієнта за рівнем юридичного закріплення