Теоретично-правове вивчення принципу доступу до медичної допомоги

Zharovska І., Shchyrba M. "Theoretical and legal study of the prinsiple of access to the healht care"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-5-33-...

1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та філософії права
2
Волинський національний університет імені Лес іУкраїнки

Однією з найважливіших у житті людини та суспільства є сфера охорони здоров’я. До- ведено, що принцип доступу до медичної допомоги є вирішальним для забезпечення правового статусу пацієнта, і він викладений у багатьох міжнародних документах. Міжнародне право визначає основні стандарти доступності медичної допомоги, які забезпечують фінансову, територіальну, професійну та інформаційну доступність.
Доступність медичної допомоги є одним із основних принципів правового статусу па- цієнтів, має комплексний характер, охоплює доступність медичної допомоги та наявність ліків та інших лікарських засобів, що широко закріплено міжнародним, регіональним та національним законодавством. Авторами виокремлено наступні критерії доступності: фінансовий (рівний доступ до якісних послуг незалежно від економічної спроможності оплатити медичні послуги, з урахуванням комплексної, ефективної та безпечної медичної допомоги, виступає відображенням ступеня соціальної захищеності особи), в той же час економічна доступність визначається найкращими інтересами пацієнта); територіальний (виражаються в можливості фізичного доступу до закладів охорони здоров’я, медичних спеціалістів необхідного профілю, медичних служб та закладів); професійний (можливість доступу до якісної допомоги, яка відповідає потребам пацієнта, безпосередньо пов'язана з професіоналізмом спеціалістів та іншого медичного персоналу); інформаційний (забезпечує доступ) до інформації, пов’язаної зі станом здоров’я пацієнта, проведеними медичними заходами та тими, які необхідні особі для підтримки та відновлення здоров’я, з урахуванням статистики їх ефективності та побічних ефектів, відомостей про можливість застосування останніх досягнення медицини тощо).

1. Madrydska deklaratsiia stosovno profesiinoi avtonomii ta samoupravlinnia [Madrid Declaration on Professional Autonomy and Self-Government]: mizhnar. dok. vid 01.10.1987 / Vsesvitnia medychna asotsiatsiia. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/990_025 [in Ukraine]. 2. Deklaratsiia stosovno nezalezhnosti ta profesiinoi svobody likaria [Declaration on the Independence and Professional Freedom of Physicians]: mizhnar. dok. vid 30.10.1986 / Vsesvitnia medychna asotsiatsiia. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_326 [in Ukraine]. 3. Mizhnarodnyi kodeks medychnoi etyky [International Code of Medical Ethics] : mizhnar. dok. vid 01.10.1949 / Vsesvitnia medychna asotsiatsiia. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002 [in Ukraine]. 4. Dvanadtsiat pryntsypiv orhanizatsii okhorony zdorovia dlia bud-yakoi natsionalnoi systemy okhorony zdorovia [Twelve principles of health care organization for any national health care system]: mizhnar. dok. vid 01.10.1963 / Vsesvitnia medychna asotsiatsiia. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/990 [in Ukraine]. 5. Rekomendatsiia Komitetu ministriv derzhavam-uchasnytsiam stosovno pokrashchennia rozpodilennia medychnoi dopomohy v likarniakh ta poza likarniamy [Recommendation of the Committee of Ministers to member states on improving the distribution of health care in and out of hospitals]: mizhnar. dok. vid 14.11.1980 № R(80)15 / Rada Yevropy. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_076 [in Ukraine]. 6. Statystychnyi zbirnyk “Samootsinka naselenniam stanu zdorovia ta rivnia dostupnosti okremykh vydiv medychnoi dopomohy” [Statistical collection "Self-assessment of the population's health status and the level of access to certain types of medical care"]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: ofits. veb-sait. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/03/zb_snsz2018pdf.pdf [in Ukraine]. 7. Polozhennia shchodo dostupnosti medychnoi dopomohy [Regulations on the availability of medical care]: mizhnar. dok. vid 01.09.1988 / Vsesvitnia medychna asotsiatsiia. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/990 [in Ukraine]. 8. Rishennia YeSPL u spravi “Temchenko proty Ukrainy” [ECtHR judgment in Temchenko v. Ukraine] (Zaiava № 30579/10) vid 16.07.2015. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a83 [in Ukraine]. 9. Rishennia YeSPL u spravi “Kharchenko proty Ukrainy” [ECtHR judgment in Kharchenko v. Ukraine] (Zaiava № 40107/02) vid 10.02.2011.Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_662 [in Ukraine].