норма права

Конструктивне тлумачення норм права у парадигмі правового конструктивізму

Розкрито питання про взаємозвязок конструктивістської парадигми з конструктивним тлумаченням норм права. Зясовано, що розуміється під конструктивним способом тлумачення норм права.

Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу України

Стаття присвячена аналізу питань призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу України.

Про заборони та обмеження в адміністративному праві

Розглянуто питання, що є актуальними і цікавими як для вчених, так і для
практичних працівників у частині знання та дотримання вимог заборон і обмежень,
передбачених нормами адміністративного права. Досить часто адміністративно-правові
заборони і обмеження ототожнюють із заходами адміністративного примусу, що не
співвідноситься з метою і завданнями заборон та обмежень. Звернено увагу на ролі та
значенні законності під час реалізації адміністративно-правових заборон та обмежень.