Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу України

Marysyuk K. "Performance of punishment in accordance with the provisions of the General part of the Criminal code of Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена аналізу питань призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу України.
На підставі аналізу норм КК України та позицій учених можна зробити висновок, що суд під час призначення покарання повинен враховувати наступні положення Загальної частини КК України: положення, що передбачає завдання КК України (ст. 1 КК України). Важливість врахування цієї норми при призначенні покарання полягає в тому, що суд завжди повинен перш за все виходити із завдань, поставлених перед кримінальним законом; норми, які передбачають, що протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки КК України, а також встановлюється заборона застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією (ч. 3 та 4 ст. 3 КК України). Згадані положення відображають окремі аспекти принципу законності при призначенні покарання; норми, що визначають питання чинності кримінального закону в часі (ст. 4, 5 КК України); правові наслідки засудження особи за межами України (ст. 9 КК України); врахування визнання особи обмежено осудною при призначенні покарання (ч. 2 ст. 20 КК України); особливості призначення покарання особі, яка при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації вчинила певні види кримінальних правопорушень (ч. 3 ст. 43 КК України); привила призначення покарання особі, яка вчинила особливо тяжке кримінальне правопорушення, за яке згідно із законом може бути призначене довічне позбавлення волі, у випадку, коли особа підлягає звільненню у зв’язку із закінченням строків давності, але суд прийняв рішення про неможливість застосування згаданих строків давності (ч. 4 ст. 49 КК України); усі статті розділу Х «Покарання та його види». Цим розділом визначаються поняття та мета покарання, види покарань, а також характеристика кожного із них; усі статті розділу ХІ «Призначення покарання». Цим розділом визначаються загальні та спеціальні засади призначення покарання; норма, що передбачає, які види додаткових покарань можуть призначатись при звільненні від відбування основного покарання з випробуванням (ст. 77 КК України); правила призначення покарання особам, звільненим від покарання з випробуванням на підставі ст. 78 КК України, у разі вчинення ними протягом іспитового строку нового кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 78 КК України); правила призначення покарання жінкам, звільненим від відбування покарання на підставі ст. 79 КК (ч. 6 ст. 79 КК України); правила призначення покарання у разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового кримінального правопорушення (ч. 4 ст. 81 КК України); правила призначення покарання, якщо особа, відбуваючи більш м'яке покарання, вчинить нове кримінальне правопорушення (ч. 6 ст. 82 КК України); правила призначення покарання у випадку, коли в період звільнення від відбування покарання на підставі ст. 83 КК України засуджена особа вчинила нове кримінальне правопорушення (ч. 6 ст. 83 КК України); положення статей 97-104 КК України, що визначають особливості призначення покарання неповнолітнім.
При цьому суд у вироку повинен посилатись на згадані норми, якщо їх застосування є необхідним у відповідному провадженні.

1. Blagov, E. V. (2004). Prymenenye uholovnoho prava (teoryya і praktyka) (Application of criminal law (theory and practice). St. Petersburg: R. Aslanov Publishing House “Legal Center Press” [In Russian] 2. Bazhanov, M. I. (1980). Naznachenye nakazanyya po sovet•skomu uholovnomu pravu (Assignment of punishment under Soviet criminal law). Kyiv: Higher school Publ. [In Russian] 3. Nepomnyashchaya, T. V. (2006). Naznachenye uholovnoho nakazanyya: teoryya, praktyka, perspektyvy (Assignment of criminal punishment: theory, practice, prospects). St. Petersburg: R. Aslanov Publishing House “Legal Center Press” [In Russian] 4. Navrotskyy, V. O. (2013). Ukrayinsʹke kryminalʹne pravo. Zahalʹna chastyna (Ukrainian criminal law. General part). Кyiv : Iurinkom Inter [In Ukrainian] 5. Naumov, A. V. (2004). Rossyyskoe uholovnoe pravo: Obshchaya chastʹ (Russian criminal law: General part). Moscow: Yuridicheskaya literatura [In Russian] 6. Poltavets, V. V. (2005). Zahalʹni zasady pryznachennya pokarannya za kryminalʹnym zakonodavstvom Ukrayiny (General principles of sentencing under the criminal legislation of Ukraine). Lugansk: RVV LAVS Publ. [In Ukrainian] 7. Tatsiy, V. Ya. (2013). Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny. Naukovo-praktychnyy komentar (Criminal Code of Ukraine. Scientific and practical commentary). Kharkiv: Pravo Publ. [In Ukrainian]