robbery

Мародерство як різновид кримінальних правопорушень проти власності: особливості вчинення його в умовах воєнного стану

У статті розглянуто особливості мародерства та інших видів кримінальних правопорушень, які вчиняються проти власності, під час правового режиму воєнного стану. Як відомо, проблема збереження майна є особливо актуальною в період військо-вих дій. Серед усіх кримінальних правопорушень, що спрямовані на привласнення чужого майна, займають особливе місце, враховуючи численну кількість форм їх прояву.

Запобігання можливим пограбуванням за допомогою алгоритму глибокого навчання з обробкою камерою

Останнім часом технології глибокого навчання, а саме нейронні мережі [1], привертають все більше уваги з боку бізнесу та наукової спільноти, оскільки вони допомагають оптимізувати процеси та знаходити реальні рішення проблем набагато ефективніше та економніше, ніж багато інших підходів. Зокрема, нейронні мережі добре підходять для ситуацій, коли потрібно виявляти об’єкти або шукати подібні шаблони у відео та зображеннях, що робить їх актуальними в галузі інформаційних та вимірювальних технологій у мехатроніці та робототехніці.

Спірні питання суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 КК України

Розглянуто спірні питання суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 КК України. Відзначено, що для характеристики розбою важливе значення має суб’єктивна сторона вчинення цього кримінального правопорушення. Як відомо, суб’єктивна сторона кримінального правопорушення – це його внутрішня сторона, тобто психічна діяльність особи, що відображає ставлення її свідомості та волі до суспільно небезпечного діяння, що нею вчиняється, і до його наслідків.

Essence and types of crimes against ownership in Kievan Rus

The article analyzes the essence and types of crimes against property in Kievan Rus. The
legal nature and the essence of «tatiba» are determined. Characterized by the features of theft
and robbery as independent crimes against property. Particular attention is paid to the study
of other types of crimes against property in Russkaya Pravda.