структурний аналіз

Метод знаходження відповідних точок на контурах мікрооб’єктів біомедичної природи

Характерною властивістю цифрових біомедичних зображень є наявність повторюваних елементів з нечіткою геометричною структурою. Наближення форми клітин до форми круга або еліпса вимагає вдосконалення алгоритмів зіставлення областей. Для визначення найкращого афінного перетворення між областями використано симетричну різницю множин точок областей. Застосуванням дискретних центральних моментів області підвищено точність визначення відповідних точок на контурах при визначенні афінних перетворень між областями мікрооб’єктів.

Метод знаходження відповідних точок на контурах мікрооб’єктів біомедичної природи

Характерною властивістю цифрових біомедичних зображень є наявність повторю- ваних елементів з нечіткою геометричною структурою. Наближення форми клітин до форми круга або еліпса вимагає вдосконалення алгоритмів співставлення областей. Для визначення найкращого афінного перетворення між областями використано симетричну різницю множин точок областей. Застосування дискретних центральних моментів області дозволило підвищити точність визначення відповідних точок на контурах при визначенні афінних перетворень між областями мікрооб’єктів.

Design and operational peculiarities of four-degree-of-freedom double-legged robot with pneumatic drive and turning mechanism

Problem statement. Mobile robots are of significant interest among scientists and designers during the last several decades. One of the prospective drives of such robots is based on pneumatically operated walking (stepping) system with no use of electric, heat, magnetic or other types of energy. This allows the use of pneumatically-driven robots in the cases when the use of other energy sources is prohibited (e.g., in some gaseous or fluid mediums).

Structural and kinematic analysis of pantograph-type manipulator with three degrees of freedom

Problem statement. The processes of development and improvement of autonomous mobile robots are significantly constrained because of the lack of an open-access comprehensive scientific and theoretical framework for calculating and designing of autonomous mobile robotic systems Purpose. The main objective of the paper consists in carrying out kinematic analysis and motion simulation of pantograph-type manipulator with three degrees of freedom. Methodology.

Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’: особливості атрибутивних компонентів

У статті виявлено та проаналізовано атрибутивні компоненти двокомпонентних термінів-назв конструктивних елементів будівлі. Виявлено продуктивність цих терміносполук у сучасній українській мові.

Складені терміни із компонентом арка: структурно-ономасіологічний аналіз

У статті виявлено та проаналізовано основні структурні моделі складених термінів із компонентом арка в сучасній українській мові та подано ономасіологічний аналіз цих терміносполук.

Структурний і кінематичний аналіз інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок

У статті розглянуто різні конструкції інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок. Проведено їх структурний аналіз та виведено аналітичні залежності для розрахунку кінематичних параметрів окремих елементів розглянутих механізмів. На основні даних кінематичного аналізу досліджено вплив різних геометричних параметрів механізмів на зміну кута положення лопатей та переміщення регулювальних повзунів. Проаналізовано особливості розрахунку конструктивних параметрів інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок.