тримасова коливальна система

Аналіз енергетичної ефективності вібраційних машин з інерційним приводом

Мета полягає в аналізі енергетичної ефективності одно-, дво- та тримасових коливальних систем. Актуальність. Вібраційне технологічне обладнання широко використовується майже у всіх галузях промисловості. Найчастіше використовуються прості одно- та двомасові коливальні системи, оскільки існують певні труднощі при розробці та виготовленні тримасових вібраційних машин.

Обґрунтування параметрів тримасової міжрезонансної вібраційної машини з інерційним приводом

Мета полягає в обґрунтуванні параметрів тримасових коливальних систем з інерційним приводом для забезпечення, що забезпечують їх роботу міжрезонансній зоні. Актуальність. Тримасові міжрезонансні вібраційні машини рідко застосовуються у виробництві, оскільки вони є складні у розрахунку, проектуванні, виготовленні, експлуатації та переналагодженні. Якісно нові підходи до розрахунку і проектування тримасових міжрезонансних вібраційних машин дозволило б широко впроваджувати їх у якості технологічного обладнання на підприємствах різних галузей промисловості.