Аналіз енергетичної ефективності вібраційних машин з інерційним приводом

2019;
: 101-108
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет "Львівська політехніка"

Мета полягає в аналізі енергетичної ефективності одно-, дво- та тримасових коливальних систем. Актуальність. Вібраційне технологічне обладнання широко використовується майже у всіх галузях промисловості. Найчастіше використовуються прості одно- та двомасові коливальні системи, оскільки існують певні труднощі при розробці та виготовленні тримасових вібраційних машин. Серед них складність проходу через резонансні піки коливань при вході та виході з робочих міжрезонансних режимів роботи внаслідок ефекту Зоммерфельда, складність розрахунку і проектування реактивної маси, яка повинна бути доволі легкою. Проте, тримасові вібраційні машини при роботі у міжрезонансній зоні володіють значним
динамічним потенціалом, що на пряму впливає на енергоефективність. Існує необхідність вкотре продемонструвати переваги тримасових систем, що дасть поштовх до активних досліджень в цьому напрямку. Методика. Виходячи з поставленого технічного завдання, проектуються одно-, дво- та тримасова механічні коливальні системи з інерційним приводом на основі дебалансних віброзбудників. Проводиться розрахунок необхідної потужності приводу для кожної з них. Отримані результати аналізуються. Результати. Визначено, що, внаслідок міжрезонансних режимів роботи із великим динамічним потенціалом, тримасові коливальні системи значно енергоефективніші у порівнянні з одно- та двомасовими. Це підтверджує необхідність подальших досліджень таких коливальних систем з метою їх широкого впровадження у виробництві. Наукова новизна. Підтверджено енергетичну ефективність тримасових міжрезонансних коливальних систем з інерційним приводом у порівнянні з одно- та двомасовими. Практична значущість. Отримані результати дають поштовх до активних досліджень, розрахунку, проектування та впровадження тримасових вібраційних машин як технологічного обладнання на підприємствах різних галузей промисловості.

1. Ланець Олексій. Основи розрахунку та конструювання вібраційних машин. Книга 1. Теорія та практика створення вібраційних машин з гармонійним рухом робочого органа: навч. Посібник / О. Ланець. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 612 с.
2. https://www.vibra-schultheis.de/en/products/screening/sr-horizontal-scre...
3. https://www.eriez.com/NA/EN/Products/Vibratory-Feeders-and-Conveyors.html

4. Назаренко І. І. Вібраційні машини і процеси будівельної індустрії: навч. посібн. / І. І. Назаренко. – К.: КУНБА, 2007 р. – 230 с.
5. Автоматические загрузочные устройст¬ва вибрационного типа / А.Н. Рабинович, В.А. Яхимович, Б.Ю. Боечко. – К.: Техника, 1965. – 380 с.
6. Substantiation of consolidated inertial parameters of vibrating bunker feeder / Oleksiy S. Lanets, Irina A. Derevenko, Volodymyr M. Borovets, Mariana M. Kovtonyuk, Paweł Komada, Kanat Mussabekov, Bakhyt Yeraliyeva // Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 95 NR 4/2019. – 47–52 р.
7. Implementation of dual-frequency resonant vibratory machines with pulsed electromagnetic drive / Volodymyr M. Gursky, Igor V. Kuzio, Oleksiy S. Lanets, Piotr Kisała, Akmaral Tolegenova, Aigul Syzdykpayeva // Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 95 NR 4/2019. – 41–46 р.