ефективність очищення

Дослідження режимів роботи циклону з проміжним відведенням осадженого пилу

Мета. Поставлену проблему в науково – дослідній роботі можна вирішити за допомогою дослідження впливу співвідношення об‘єму газу, що проходить через пилорозвантажувальні отвори до кількості газу, що проходить через тангенціальний вхідний патрубок на гідравлічний опір і ефективність очищення в циклоні з проміжним відведенням осадженого пилу.

Оптимізація конструкції і прогнозування ефективності очищення циклону із спіральним направляючим апаратом

Мета. Поставлену проблему в науково – дослідній роботі можна вирішити за допомогою комп’ютерного моделювання руху газопилових потоків в робочій зоні циклону за допомогою CFD – програм. Знання структури газового потоку і, відповідно, траєкторії руху частинок пилу, дасть можливість оцінити ефективність його роботи і провести оптимізацію його конструкції. Актуальність роботи полягає у визначенні ефективності роботи пиловловлюючих апаратів за допомогою CFD – програм.