Дослідження режимів роботи циклону з проміжним відведенням осадженого пилу

2021;
: cc. 88 - 94
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Мета. Поставлену проблему в науково – дослідній роботі можна вирішити за допомогою дослідження впливу співвідношення об‘єму газу, що проходить через пилорозвантажувальні отвори до кількості газу, що проходить через тангенціальний вхідний патрубок на гідравлічний опір і ефективність очищення в циклоні з проміжним відведенням осадженого пилу. Актуальність роботи полягає в тому, що встановлення оптимального співвідношення між витратами повітря, що відсмоктується через пилорозвантажувальні отвори і загальними витратами повітря в циклоні з проміжним відведенням осадженого пилу дозволить отримати високу ефективність роботи апарату даного типу при зменшенні гідравлічного опору. Методика полягає в тому, що для визначення гідравлічного опору і ефективності очищення за допомогою CFD – програм у САD – програмі була побудована модель циклону з проміжним відведенням осадженого пилу, конструкція якого представлена в [5] по методиці згідно [6]. Результати. Встановлено оптимальне співвідношення між витратами повітря, що відсмоктується через пилорозвантажувальні отвори і загальними витратами повітря в циклоні з проміжним відведенням осадженого пилу для різних схем підключення апарату. Наукова новизна. Вперше за допомогою теоретичних досліджень встановлено оптимальне співвідношення між витратами повітря, що відсмоктується через пилорозвантажувальні отвори і загальними витратами повітря в циклоні з проміжним відведенням осадженого пилу. Практична значущість. Використання в циклоні з проміжним відведенням осадженого пилу оптимального співвідношення між витратами повітря, що відсмоктується через пилорозвантажувальні отвори і загальними витратами повітря дозволяє отримати високу ефективність очищення повітря від пилу при менших енергетичних витратах.

  1. Binbin Pei, Liu Yang, Kejun Dong, Yunchao Jiang, Xusheng Du, Bo Wang, The effect of cross-shaped vortex finder on the performance of cyclone separator, Powder Technology, Volume 313, 2017, Pages 135-144, https://doi.org/10.1016/j.powtec.2017.02.066.
  2. Mathieu Morin, Ludovic Raynal, S.B. Reddy Karri, Ray Cocco, Effect of solid loading and inlet aspect ratio on cyclone efficiency and pressure drop: Experimental study and CFD simulations, Powder Technology, Volume 377, 2021, Pages 174-185, https://doi.org/10.1016/j.powtec.2020.08.052.
  3. N. Prasanna, Karthikeyan Subramanian, S. Ajay, T. Rajagopal, V. Vigneshwaran, CFD study on the performance of reducing pressure drop holes in cyclone separator, Materials Today: Proceedings, Volume 43, Part 2, 2021, Pages 1960-1968,    https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.425.
  4. Marek Wasilewski, Lakhbir Singh Brar, Effect of the inlet duct angle on the performance of cyclone separators, Separation and Purification Technology, Volume 213, 2019, Pages 19-33, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2018.12.023.
  5. Дубинін А.І., Майструк В.В., Циклон з проміжним відведенням осадженого пилу. Хімічна промисловість України. 1999. № 2. с.40 – 43. url:       https://scholar.google.com/scholar?cluster=13316094898130799495&hl=en&oi=scholarr
  6. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / Авторы: Алямовский А. А., Собачкин А. А., Одинцов Е. В., Харитонович А. И., Пономарев Н. Б. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 1040 с.: ил. url: https://ua1lib.org/book/756192/f21990?id=756192&secret=f21990
  7. Коузов П.А., Иофинов Г.А. Единая методика сравнительных испытаний пылеуловителей для очистки вентиляционного воздуха// - Л.: ВНИИОТ ВЦСПС, 1961, -103с. url: https://www.studmed.ru/kouzov-pa-ochistka- gazov-i-vozduha-ot-pyli-v-himicheskoy-promyshlennosti_678548fcecd.html
  8. Дубинін А.І., Майструк В.В. Аналіз процесу сепарації в циклоні з проміжним відведенням осадженого пилу. Вісник ДУ “ЛП” “Хімія, технологія речовин та їх застосування” 2002 р. №447, с.176-179. url: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/39814/1/47_176-178.pdf