прямі іноземні інвестиції

Офшорні юрисдикції як інструмент мінімізації податкового навантаження

У статті досліджено значення офшорних юрисдикцій як інструменту мінімізації податкового навантаження. Проаналізовані основні причини виникнення і розвитку офшорних зон, до яких відносяться відмивання коштів, зменшення податкового тиску, захист та збільшення активів, оптимізація трансакційних витрат, відсутність бюрокра- тії та надмірного регулювання, управління ризиками.

ІНОЗЕМНИЙ ІНОВАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В статті розкрито результати дослідження проблем, що пов’язані зі становленням інноваційно-інвестиційної моделі розвитку країни в умовах інтеграції та глобалізації економічних відносин.

Представлені пропозиції та рекомендації щодо активізації залучення й утримання іноземного інноваційного капіталу на різних етапах його функціонування.