громадська рада

Вищий антикорупційний суд в системі антикорупційних органів України

Корупція є соціально-політичним явищем, яке зумовлене недосконалістю функціонування державних і суспільних інститутів. Це негативне явище проникає в усі сфери життя суспільства і здійснює негативний вплив на розвиток економічного, соціального і політичного життя в країні, є загрозою для національної безпеки та державності, несумісне з принципами демократичного, правового і соціального устрою. Необхідність безкомпромісної боротьби з корупцією в демократичній, правовій державі не потребує доведення.

Громадський контроль як ефективний механізм запобігання корупції у сфері публічних закупівель

Розкрито роль громадського контролю в запобіганні та виявленні корупції у сфері публічних закупівель, доведено наявність законодавчого підґрунтя та баз даних для виявлення, оцінки та усунення корупційних ризиків та фактів корупції в діяльності розпорядників публічних коштів, наведено приклади нормативних документів, які регламентують діяльність громадських рад, впровадження громадського контролю в публічних закупівлях, обов’язковість оприлюднення інформації про публічні фінанси, зазначені причини гальмування розвитку громадського контролю в Україні, зокрема в сфері публічних закупівель, та

Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету

У статті з’ясовано природу представницької демократії як форми реалізації
народного суверенітету. Проаналізовано взаємозв’язок народного суверенітету та
представницької демократії. Обґрунтовано необхідність використання розширеного
підходу до кола суб’єктів народного представництва. Досліджено нормативні, політичні
та соціальні вимоги щодо процедури обрання представників народу та порядку
здійснення ними своїх повноважень у контексті реалізації народного суверенітету.