Громадський контроль як ефективний механізм запобігання корупції у сфері публічних закупівель

1
Національна академія державного управління при Президентові України

Розкрито роль громадського контролю в запобіганні та виявленні корупції у сфері публічних закупівель, доведено наявність законодавчого підґрунтя та баз даних для виявлення, оцінки та усунення корупційних ризиків та фактів корупції в діяльності розпорядників публічних коштів, наведено приклади нормативних документів, які регламентують діяльність громадських рад, впровадження громадського контролю в публічних закупівлях, обов’язковість оприлюднення інформації про публічні фінанси, зазначені причини гальмування розвитку громадського контролю в Україні, зокрема в сфері публічних закупівель, та запропоновано шляхи активізації громадського контролю. Акцентовано на ролі держави при налагодженні ефективної взаємодії влади з інститутами громадянського суспільства, на прикладі двох міністерств доведено недієвість громадських рад як безпосередніх органів громадського контролю при центральних органах виконавчої влади.

 1. Pro Spryiannia Rozvytku Hromadianskoho Suspilstva v Ukraini. № 68/2016. (2016) [in Ukrainian].
 2. Mykhnenko, A. M., Kravchenko, S. O. & Panteleichuk, I. V. (2015). Hromadianske suspilstvo v Ukraini: stanovlennia ta rozvytok. Kyiv: UkrSICH. 347 р. [in Ukrainian].
 3. Surmin, Yu. P. (Ed.). (2008). Hromadianske suspilstvo: problemy i napriamy instytutsiinoho rozvytku. Kyiv: National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. 56 p. [in Ukrainian].
 4. Nevmerzhytskyi, Ye. V. (2014). Koruptsiia v Ukraini: problemy posylennia protydii. Law Journal “Law of Ukraine”, Issue 1, pp. 22 [in Ukrainian].
 5. Mesiuk, M. P. (2014). Mekhanizmy rehuliuvannia vzaiemodii instytutiv vlady i hromadianskoho suspilstva: orhanizatsiino-pravovyi aspek. (Extended abstract of candidate’s thesis). National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].
 6. Melnyk, A. F., Smolenskyi, O. Yu., Vasina, A. Yu. & Hordiienko, L. Yu. (2003). Derzhavne upravlinnia. Kyiv: Znannia-Pres. pp. 22.
 7. Pro publichni zakupivli. № 922-VIII. (2015) [in Ukrainian].
 8. Pro hromadski obiednannia. № 4572-VI. (2012) [in Ukrainian].
 9. Pro zvernennia hromadian. № 393/96-VR. (1996) [in Ukrainian].
 10. Pro informatsiiu. № 2657-XII. (1992) [in Ukrainian].
 11. Pro vidkrytist vykorystannia publichnykh koshtiv. № 183-VIII. (2015) [in Ukrainian].
 12. Pro zabezpechennia uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky. № 996. (2010) [in Ukrainian].