Вищий антикорупційний суд в системі антикорупційних органів України

2022;
: 374-379

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Popadynets H., Zubyk V. Supreme anti-corruption court in the system of anti-corruption bodies of Ukraine.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Корупція є соціально-політичним явищем, яке зумовлене недосконалістю функціонування державних і суспільних інститутів. Це негативне явище проникає в усі сфери життя суспільства і здійснює негативний вплив на розвиток економічного, соціального і політичного життя в країні, є загрозою для національної безпеки та державності, несумісне з принципами демократичного, правового і соціального устрою. Необхідність безкомпромісної боротьби з корупцією в демократичній, правовій державі не потребує доведення.

Через низький рівень довіри суспільства до судів загальної юрисдикції та здійснення судової реформи, створено Вищий антикорупційний суд, який став кінцевою ланкою в системі антикорупційних органів, таких як Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Законом України «Про Вищий антикорупційний суд» у 2018 р. вперше в Україні визначено засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності.

Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. Його завданням є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними правопорушень та судового контролю за досудовим розслідуванням цих правопорушень, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. 

Вищий антикорупційний суд: здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом. 

У створенні та діяльності Вищого Антикорупційного суду є свої переваги та недоліки. До переваг науковці відносять пришвидшення строків розгляду апеляційних корупційних правопорушень, розвантаження судів загальної юрисдикції, прозорість розгляду кримінальних проваджень. Серед недоліків - незначна кількість проваджень, які підпадають під юрисдикцію НАБУ, процедура призначення на посаду судді антикорупційного суду та ін.

Разом з тим, суспільство покладає неабиякі надії на те, що створений судовий орган, допоможе посилити боротьбу з корупцією.

1. Zasadu derzavnoyi antuconstutytsiynoyi polituku vUkraini (Antuconstutytsiyna strategiya) na 2020-2022 roku(2020). [Principles of the state anti-corruption policy in Ukraine (Anti-corruption strategy) for 2020-2024]. Natsionalne agenstvo z putan zapobigannya koryptsiyi. Kuiv. 40 p.

2. Pro Vustchuy antucoryptsiynuy syd: Zacon Ukrainu vid 07.06.2018 № 2447-VIII [On the Supreme Anti-Corruption Court: Law of Ukraine of June 7, 2018 №2447-VIII]. [Electronnuy resyrs] Rezum dostypy http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2447-19.

3. Proekt Natsionalnoyi dopovidi schodo realizatsiyi zasadantucoryptsiynoyi polituku v 2020 rotsi Natsionalnogo agenstva zputan zapobigannya koryptsiyi [Draft National Report on the Implementation of the Principles of Anti-Corruption Policy in 2020 of the National Agency for the Prevention of Corruption]. Rezum dostypy https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/NAZK_Nats.dopovid_15_06.pdf

4 Analiz zdiysnennya sydochunstva Vustchum antucoryptsiynum sydom v 2020 rotci (yak sydom perchoi instanchiyi). [Analysis of the implementation of the proceedings by the Supreme Anti-Corruption Court in 2020 (as a court of first instance)].Ofitsiynuyi sayit Vustchogo antucoryptsiyinogo sudy.Rezum dostypy: https://hcac.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/st....

5. Zeltyxin E. Osobluvuy antucoryptsiynuy: monopolizatsiya pravosyddya? [Special anti-corruption: monopolization ofjustice?]. [Electronnuy resyrs] Rezum dostypy: http://alekseev.com.ua/wp-content/uploads/2017/02 

6. Alekseev C. (2018) Miznarodni standartu pravosyddya taAntucoryptsiynuy syd. [International Standards of Justice and the Anti-Corruption Court.] Yuruduchnui visnuk Ukrainu. № 10/11 (March 9-22). P. 8.