склоіономерний цемент

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ НІОБІЙВМІСНОГО СИЛІКАТНОГО СКЛА

Проаналізовано хімічні склади та властивості скла різних систем для виготовлення склоіономерних стоматологічних цементів (СІЦ). Для синтезу скла запропоновано базову систему4SiO2–3Al2O3–xNb2O5–CaO із вмістом Nb2O5 8,8 та 16,2 %(мас.). Наведено високотемпературну технологію та параметри отримання скла для СІЦ. Визначенота проаналізовано властивості синтезованого ніобійвмісного скла. Методом диференційно-термічного аналізу встановлено вплив ніобію оксиду на кристалізаційну здатність скла.

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛА В МЕДИЦИНІ (ОГЛЯД)

Приведено огляд використання скла в медичній практиці - хірургії, діагностиці, терапії, стоматології та ендопротезуванні. Розглянуто такі типи скла як: скляна тара, оптичне, увіолеве та рідке скло, скловолокно, рентгенократне та біосумісне скло. Також, надано короткий опис кожного скляного матеріалу і специфіку його використання.

Оптичне скло - для виготовлення лінз та дзеркал, які в свою чергу знаходять застосування в діагностиці, хірургії та терапії.