художні дисципліни

ТВОРЧІ ТА НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ЕДГАРА КОВАЧА У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ

Творчість Едгара Ковача займає щільне місце в архітектурі Галичини. В умовах Львівської політехніки він проявив себе як практикуючий архітектор, реставратор, теоретик мистецтва та професійний керівник потужного Університету. Його високий фаховий рівень архітектурної графіки сприймається на європейському рівні

ТВОРЧИЙ ВНЕСОК АРХІТЕКТОРА ВЛАДИСЛАВА САДЛОВСЬКОГО У РОЗВИТОК ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ

Висвітлено аспекти архітектурно-художньої творчості професора архітектури Владислава Садловського, а також його внесок у архітектурну спадщину Львова періоду сецесії. Проаналізовано архівні навчальні програми архітектурної школи згаданого періоду, художні дисципліни та методи їх викладання.