віртуальні організації

Віртуальні організації

Тенденції розвитку сучасних ринків, такі як глобалізація ринків, зростаюче значення якості товару, його ціни і ступеня задоволення споживачів, підвищення важливості стійких відносин зі споживачами, зростаюче значення ступеня застосування нових інформаційних і комунікаційних технологій, а також епідемія COVID-19 суттєво вплинули на розвиток нових організаційних форм управління підприємством.

У статті виявлено чинники, що впливають на створення і розвиток віртуальних органі- зацій, а також встановлено класифікацій віртуальних організацій та їх основні переваги і недоліки.

Проблеми використання цифрових активів у діяльності віртуальних організацій

Визначено ризики використання цифрових активів у діяльності віртуальних підприємств, до яких зараховано можливість використання віртуальних платформ для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; фінансування тероризму тощо; тінізацію доходів, отриманих суб’єктами купівлі-продажу віртуальних товарів, уникнен- ня оподаткування; здійснення розрахункових операцій та укладання смарт-договорів особами, що не досягли відповідного віку або з обмеженою дієздатністю; поширення шахрайства, зокрема цифрового шахрайства (кібератаки, корпоративне шпигунство тощо).