Проблеми використання цифрових активів у діяльності віртуальних організацій

1
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
2
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Визначено ризики використання цифрових активів у діяльності віртуальних підприємств, до яких зараховано можливість використання віртуальних платформ для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; фінансування тероризму тощо; тінізацію доходів, отриманих суб’єктами купівлі-продажу віртуальних товарів, уникнен- ня оподаткування; здійснення розрахункових операцій та укладання смарт-договорів особами, що не досягли відповідного віку або з обмеженою дієздатністю; поширення шахрайства, зокрема цифрового шахрайства (кібератаки, корпоративне шпигунство тощо).

  1. Бейкер Д. Инновация модели бизнеса через “краудсорсинг” с использованием социальных сетевых платформ. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/2011/000393746/06/image/06-087.pdf (дата звернення: 16.05.2019).
  2. Єфремова К. В. Об’єкти інтернет-правовідносин. Правове регулювання відносин у мережі Інтернет: кол. монографія / кол. авторів А. П. Гетьман [та ін.]; за ред. С. В. Глібко, К. В. Єфремова. – Харків, 2016.Розд. 1, підр. 1.2. – С. 36–51.
  3. Зайкова С. С. Подход к организации электронного обмена данными между системами управления и исполнения цепей поставок на основе Electronic Data Interchange (EDI). 13-я  научно-практическая конференция “Реинжиниринг бизнес-процессов на основе современных информационных технологий. Системы управления процессами и знаниями” (РБП-СУЗ 2010): Сборник научных трудов. – М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2009. С.51-55.
  4. Огляд ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2018 рік. Національний банк України : веб-сайт. URL : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=88661687 (дата звернення: 16.05.2019).
  5. Рудь Н. Т. Віртуальні підприємства: сутність та доцільність використання в інноваційній діяльності. Економічний форум. 2016. № 4. С. 197-207.
  6. Beal Vangie. “Digital Goods”. Webopedia. Retrieved, 23 March 2013. https://www.webopedia.com/TERM/D/digital_goods.html (Last accessed: 16.05.2019).
  7. European    B2C     E-commerce    Report     2016    //     [Електронний        ресурс].     –     Режим       доступу: https://www.ecommerce-europe.eu/app/uploads/2016/07/European-B2C-E-commerce-Report-2016-Light-Version- FINAL.pdf.
  8. STEAM –  платформа для розваг /веб-сайт. URL https://steamcommunity.com/market/search?#p1_price_desc (Last accessed: 16.05.2019).