Віртуальні організації

2021;
: сс. 131 - 137
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра менеджменту організацій
2
Lviv Polytechnic National University

Тенденції розвитку сучасних ринків, такі як глобалізація ринків, зростаюче значення якості товару, його ціни і ступеня задоволення споживачів, підвищення важливості стійких відносин зі споживачами, зростаюче значення ступеня застосування нових інформаційних і комунікаційних технологій, а також епідемія COVID-19 суттєво вплинули на розвиток нових організаційних форм управління підприємством.

У статті виявлено чинники, що впливають на створення і розвиток віртуальних органі- зацій, а також встановлено класифікацій віртуальних організацій та їх основні переваги і недоліки.

 1. Merkevicius J., Davidaviciene V., Raudeliuniene J., Buleca J. (2015) Virtual organization: Specifics of creation of personnel management system. E a m: Ekonomie a Management, Vol 18 # 4, pp. 200-211.
 2. Соколовський С. А. Моделювання інноваційної діяльності віртуального підприємства в умовах інформаційної економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості.  2017. Вип. 57, С. 120-128.
 3. Рудь Н., Мохнар М. Віртуальні підприємства: сутність та доцільність використання в інноваційній діяльності. Економічний форум. 2016. № 4, с.197-207.
 4. Хромов І. Е. Основные виды и характеристики виртуальных организаций в экономике. Вопросы экономики и права.  2018. Вип. 8. № 122, с. 95-99
 5. Тимашова Л. А. О проблемах создания и развития виртуальных систем. Управляющие системы и машины. 2017. № 2, С. 74-82.
 6. Пешкова Г.Ю., Пилипенко Ю.А Актуальность компетентностного подхода в управлении вирту- альными организациями. Известия юго-западного государственного университета. серия: Серия: Эконо- мика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 4.  Юго-Западный государственный университет (Курск) 2019.
 7. Загорна Т. О., Ткачова А. В. Віртуальні організації в умовах інформаційної економіки: специфіка діяльності, конкурентні переваги. Экономика: реалии времени. 2014. № 6, с. 128-135
 8. Сентябов, Ю. Н., Андреева, М. Ю. Оценка стоимости виртуальной организации как основа принятия инвестиционного решения. Современные научные исследования: актуальные теории и концепции: материалы Всероссийской (национальной) дистанционной научно-практической конференции, г.  Саратов. 2020 , с.224-228.
 9. Пузирьова П. В. Сучасні аспекти менеджменту віртуальних підприємств. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 3 жовтня 2019 року. Полтава: ЦФЕНД, 2019, С. 33-34.
 10. Levin, D. Z., & Kurtzberg, T. R. (2020). Sustaining employee networks in the virtual workplace. MIT Sloan Management Review, vol 61, № 4,    pp.13-15
 11. Lepsinger Rick (2017) 3 Companies With High-Performing Virtual Teams. URL: https://www.bestpracticeinhr.com/3-companies-with-high-performing-virtual-teams/
 12. ОHIO university. Managing Virtual Teams Domestically And Internationally. URL: https://onlinemasters.ohio.edu/blog/managing-virtual-teams-domestically-...
 13. KM Core: веб-сайт. URL: http://www.kmcore.com/ruм
 14. Журавель А.І., Комарова К.В. Віртуальні організації в умовах глобалізації: розвиток та особливості управління. Шестнадцатые экономико-правовые дискуссии 13 березня 2017. Секція 2 Менеджмент. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1734/