агропромисловість

Розвиток агропромисловості україни в умовах євроінтеграції

Аналізування стану бізнес-середовища України порівняно з іншими країнами (за рейтингом Doing Business 2020) засвідчило позитивні тенденції його розвитку. Проана- лізовано державні ініціативи із розвитку середовища й інфраструктури та констатовано відсутність чіткої стратегії та достатньої підтримки однієї із найважливіших і най- прибутковіших галузей українського бізнесу – агропромисловості, що за умов євроін- теграції формує підгрунтя для посилення експортного потенціалу країни.

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У АГРОСЕКТОРІ

Забезпечення ефективної державної політики в галузі створення та функціонування кіберфізичних систем (КФС) в Україні вимагає детального вивчення сучасного стану та аналізу тенденцій розвитку КФС, їх видів у світі в галузі агропромисловості, особливостей механізмів державного управління ними у провідних країнах світу та особливо у ЄС, розроблення нормативного забезпечення КФС в Україні, прийняття вітчизняних і міжнародних стандартів як національних щодо різних вимог та технічних характеристик, необхідних для функціонування КФС, проведення сертифікації їх функціональної сумісності, забезпечен