АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У АГРОСЕКТОРІ

2019;
: pp. 23-30
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Забезпечення ефективної державної політики в галузі створення та функціонування кіберфізичних систем (КФС) в Україні вимагає детального вивчення сучасного стану та аналізу тенденцій розвитку КФС, їх видів у світі в галузі агропромисловості, особливостей механізмів державного управління ними у провідних країнах світу та особливо у ЄС, розроблення нормативного забезпечення КФС в Україні, прийняття вітчизняних і міжнародних стандартів як національних щодо різних вимог та технічних характеристик, необхідних для функціонування КФС, проведення сертифікації їх функціональної сумісності, забезпечення умов для професійного навчання кваліфікованих кадрів та підвищення їхньої кваліфікації для керування КФС, особливо у такій важливій сфері, як агровиробництво.

[1] Cyber-Physical Systems. Metrological Issues, Editors S. Yatsyshyn, B. Stadnyk, Spane: Barcelona, IFSA Publishing, 2016.

[2] А. О. Мельник, “Кіберфізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку”, Вісник Національного універ- ситету Львівська політехніка Комп’ютерні системи та мережі, № 806, с. 154–161, 2014.

[3] V. Yatsuk, T. Bubela, Ye. Pokhodylo, Yu. Yatsuk, R. Kochan, “Improvement of data acquisition system of objects physic-chemical properties”, in Proc. of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Вимірювальна техніка та метрологія. 30 Том 80, вип. 4, 2019 р. Computing Systems: Technology and Applications, Bucharest, Romania, pp. 41–46, 2017.

[4] Guidance “The key principles of vehicle cyber security for connected and automated vehicles”, 6 August 2017 [Online]. Available: www.gov.uk .

[5] О. М. Колодчак, “Універсальна структурна модель засобів прийняття рішення в кіберфізичних системах”, Моделювання та інформаційні технології, т. 79, с. 107–113, 2017.

[6] Cyber Physical Systems Public Working Group “Framework for Cyber-Physical Systems Release 1.0”, May 2016 [Online]. Available: www.nist.gov .

[7] J. C. Trappey, (Senior Member, IEEE), Charles V. Trappey Usharani Hareesh Govindarajan, John J. Sun, Allen C. Chuang “A Review of Technology Standards and Patent Portfolios for Enabling Cyber-Physical Systems in Advanced Manufacturing”, 2016. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7600420 .

[8] Про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Закон України від 05.10.2017 р. [Online]. Available: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 .

[9] Держспоживстандарт України ДСТУ ISO/IEC 7498-1:2004. Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Частина 1. Еталонна модель, Київ, Україна, 2004.

[10] ДСТУ ISO 7498-2:2004 Системи оброблення інформації. Взаємозв’язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Частина 2. Архітектура захисту інформації; Київ, Україна, 2006.

[11] ISO/IEC 27033-1:2009. Information technology. Security techniques. Network security. Part 1: Overview and concepts (Інформаційна технологія. Методи захисту. Захист мережі. Частина 1. Огляд та концепції); ISO/IEC JTC 1/SC 27 Information security, cybersecurity and privacy protection, 2009 [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/51580.html

[12] ISO/IEC 27033-2:2012. Information technology. Security techniques. Guidelines for the design and implementation of network security (Інформаційна технологія. Методи захисту. Керівництво для розробки та впровадження захисту мережі). Information security, cybersecurity and privacy protection, 2012 [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/51581.html