Розвиток агропромисловості україни в умовах євроінтеграції

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Аналізування стану бізнес-середовища України порівняно з іншими країнами (за рейтингом Doing Business 2020) засвідчило позитивні тенденції його розвитку. Проана- лізовано державні ініціативи із розвитку середовища й інфраструктури та констатовано відсутність чіткої стратегії та достатньої підтримки однієї із найважливіших і най- прибутковіших галузей українського бізнесу – агропромисловості, що за умов євроін- теграції формує підгрунтя для посилення експортного потенціалу країни. Проаналізо- вано результати торгівлі вітчизняною продукцією АПК за останні роки, констатовано критичність ЄС як торговельного партнера України. Наведено ключові виклики для українського АПК у 2020 р. і запропоновано два найкращих, на нашу думку, шляхи його розвитку: виробництво екопродукції, яка з кожним роком набуває все більшої популяр- ності та є надзвичайно рентабельною, а також створення СТО для обслуговування сільськогосподарської техніки.

 1. Писаренко  С.  (2018).  Вплив євроінтеграції  на  конкурентоспроможність  національної  економіки України. Вісник Львівського університету. Серія “Міжнародні відносини”. № 45. С. 254–263.
 2. Жигалкевич  Ж.  М.,  Станіславський  О.  В.  (2019).  Особливості  зовнішньоекономічної  діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції. Економічний вісник НТУУ “КПІ”. № 16. С. 116–123.
 3. Карп  В.  С.  (2018).  Виклики  і  загрози у сучасному міжнародному бізнесі.  Міжнародні  відносини. Серія “Економічні науки”. № 12. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3674.
 4. Горбаль Н. І., Гресько В. В., Гудима Р. В. (2019). Тенденції та перспективи розвитку українського експорту. Бізнес Інформ. № 1. С. 73–78.
 5. Божидай І. І. (2019). Агропромисловий комплекс України: структура та основні поняття. Агросвіт. № 21. С. 107–113.
 6. Романишин  С.  Б.,  Мартинюк  І.  І.,  Горбаль  Н.  І.  (2016).  Інтеграційні  процеси  у  розвитку дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва України: монографія. Львів: Растр-7. 176 с.
 7. Шестакова  П.  Ю., Ожелевська  Т.  С.  (2018).  Аграрний  ринок  України  в  умовах  євроінтеграції. Молодий вчений. № 3(2). С. 720–722.
 8. Лупенко Ю. О., Патика Н. І. (2019). Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках сільськогосподарської продукції. Агросвіт. № 11. С. 16–23.
 9. Doing Business 2020. World Bank. URL: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing- business-2020.
 10. Обух В., Поліщук О. (2019). Рейтинг Doing Business: що робити, щоб нарешті обігнати Білорусь? Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2805261-rejting-doing-business-so-robiti-sob-naresti- obignati-bilorus.html.
 11. Doing Business-2020. Завдяки чому Україна піднялася в рейтингу на 64 сходинку. Спілка українських підприємців. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/10/24/652929/
 12. 77 % CEO очікують на позитивний розвиток бізнесу в 2020 році. European Business Association. URL:       https://eba.com.ua/77-ceo-ochikuyut-na-pozytyvnyj-rozvytok-biznesu-v-2020-rotsi/
 13. Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2019 році. Укрстат. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1219_u.htm.
 14. Лавникевич Д. (2019). Без руля, но с парусами. Почему украинским аграриям нужна хотя бы одна вменяемая госпрограмма. https://www.dsnews.ua/agro/bez-rulya-no-s-parusami-pochemu-ukrainskim-agrariyam- nuzhna-18062019110000.
 15. Бюджет 2020 передбачає фінансування аграріїв за сімома напрямами, Мінекономіки. AgroPolit. URL: https://agropolit.com/news/14077-byudjet-2020-peredbachaye-finansuvannya-agrariyiv-za-simoma-napryamkami-- minregionrozvitku.
 16. $22,2 млрд. Експорт аграрної продукції з України за рік зріс на 19 %. НВ. URL: https://nv.ua/ukr/biz/ markets/agrarniy-eksport-ukrajina-zbilshila-prodazh-produkciji-apk-na-19-za-rik-novini-ukrajini-50068352.html.
 17. Ткачук А. (2019). Названо ТОП-5 країн-імпортерів харчової продукції в Україну / Українські Національні Новини. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1784329-nazvano-top-5-krayini-importeriv- kharchovoyi-produktsiyi-v-ukrayinu.
 18. СOSME. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0.
 19. Руда М. В., Горбаль Н. І., Ільницький В. С. (2018). COSME: розвиток і підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на ринках ЄС. Бізнес Інформ. № 3. С. 252–258.
 20. Трофімцева О. (2019). Україна-2020: глобальні виклики, європейський вектор та розумна аграрна політика. AgroPortal. URL: https://agroportal.ua/ua/views/blogs/ukraina2020-globalnye-vyzovy-evropeiskii-vektor- i-razumnaya-agrarnaya-politika/.https://agroportal.ua/ua/views/blogs/ukraina2020-globalnye-vyzovy-evropeiskii- vektor-i-razumnaya-agrarnaya-politika/
 21. Органічна Україна в інфографіці (2019). AgroPortal. URL: https://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/ organicheskaya-ukraina-v-infografike/.