Kharkiv

ІСТОРІЯ ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ ТА СИНАГОГ НА ТЕРИТОРІЇ М. ХАРКІВ

Стаття присвячена дослідженню історії єврейської громади в Харкові та роль, яку синагоги відіграли у її житті. Зосереджуючись на значенні синагог як центрів духовного та культурного життя, стаття вказує на їхню важливість у формуванні культурного ландшафту міста. Через аналіз історичних джерел та документів, стаття розгортає перед читачем процес розвитку єврейської спільноти в Харкові та виклики, які вона зазнала протягом років.

«ГЕЗАМТКУНСТВЕРК» ЯК ФОРМУЛА СТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В БУДІВЛЯХ В. М. ПОКРОВСЬКОГО

 Наукові відкриття кінця ХІХ – початку ХХ століття докорінно змінили світогляд та розуміння тонкої структури всесвіту. Нове світосприйняття було взаємопов’язанe з «ренесансом» в образотворчому мистецтві, музиці, театрі, архітектурі, філософії, a cинтез різноманітних мистецтв і мистецтв з наукою, філософією та релігією стали центральними у творчості чималої когорти митців fin de siècle. Це був час всеосяжної «культурної революції». Термін Gesamtkunstwerk вперше увів до вжитку представник німецького романтизму, філософ, теолог Карл Фрiдріх Трандорфф (1782–1863).