мікроелектромеханічні системи

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ПРИШВИДШЕНЬ

Проаналізовано наявні методи вимірювання пришвидшень, наведено сучасні дослідження з даної тематики та розроблено новий метод у вигляді електричної схеми з використанням генератора стабільної частоти. Серед уже відомих методів виділено три такі групи – на підставі компенсаційних акселерометрів з дискретним виходом, на підставі акселерометрів з аналого-цифровим перетворювачем та методи вимірювання з використанням навісних елементів.

Optimal design of unmanned aerial vehicles using parametric CAX systems

Стаття присвячена постановці задачі вибору CАx систем для оптимального проектування безпілотних літальних апаратів. Розглянуто задачі кожного етапу проектування БЛА та визначено засоби, які дають змогу забезпечити оптимальне проектування, враховуючи емпіричний досвід.

Educational Programs for Calculating the Parameters of Mems Using Cloud Computing

Запропоновано структуру для реалізації системи для обчислення параметрів мікроелектромеханічних систем із використанням хмарних технологій. Розглянуто переваги даної системи над існуючими зразками.

Accelerometer parameters decomposition model for technological process design automation

Запропоновано нову узагальнену модель акселерометра та графа ідентифікації вихідних параметрів для виконання завдання з автоматизації проектування технологічних процесів.