Accelerometer parameters decomposition model for technological process design automation

2015;
: ст. 11 – 15
Authors: 

Nevlyudov І., Yevsieiev V., Miliutina S., Bortnikova V.

Kharkiv National University of Radio Electronics

Запропоновано нову узагальнену модель акселерометра та графа ідентифікації вихідних параметрів для виконання завдання з автоматизації проектування технологічних процесів.

1. Бортникова В. О. Математическая модель акселерометра для разработки модуля САПР ТП / В. О. Бортникова // 19-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», Сб. материалов форума. Т. 1. – Харьков : ХНУРЭ, 2015. – 209 c. – С. 119–120.

2. Бортникова В. О. Математическая модель чувствительности акселерометра для разработки модуля САПР / В. О. Бортникова // Дні науки в ДонНТУ : матер. Конф., м. Красноармійськ, 25–29 травня 2015 р. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2015. – 423 с. – С. 380–382.

3. Бортникова В. О. Математическая модель диапазона измеряемых ускорений акселерометра для разработки модуля САПР МЭМС / В. О. Бортникова, Резников Д. Ю. // Наукова Україна. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської наукової конференції з міжнародною участю 25 травня 2015 р. – Дніпропетровськ: «SeKum Software», 2015. – 791 с. – С. 364–366

4. Математичес- кая модель метода нагрузки на чувствительный элемент акселерометра Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2015. – 274 с. – С. 98–99.

5. Евсеев В. В. Математическая модель климатических факторов внешней среды для решения задач автоматизации технологии производства акселерометров на основе микро- электромеханических систем / В. В. Евсеев, В. О. Бортникова // Труды двадцать пятой между- народной конференции «Новые технологии и машиностроение», 2015 Proceedings XXV international conference «New leading technologies in machine building» Koblevo-Kharkov, Ukraine/ September 3–8, 2015. – 54 с. – С. 40.