мобільний робот

Аналіз кінематичних характеристик мобільної гусеничної платформи з маніпулятором типу SCARA

Автоматизація і роботизація різноманітних виробничо-технологічних процесів у багатьох галузях промисловості є однією із провідних тенденцій розвитку сучасного суспільства. Чималого поширення останнім часом набули промислові роботи, без яких практично неможливо уявити будь-яке новітнє виробництво у галузях машинобудування, приладобудування, фармацевтики, легкої, харчової, переробної, хімічної промисловостей тощо.

МОДЕЛЬ ПОКРАЩЕННЯ МІЦНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ПРИВОДУ МОБІЛЬНОГО РОБОТА

Розроблено модель підвищення техніко-експлуатаційних показників електромеханічного приводу мобільних роботів шляхом вибору вхідних параметрів у поєднанні з відповідними методами та методиками проектування та математичного моделювання. З'ясовано, що мобільні роботи все ширше використовують у найрізноманітніших сферах діяльності людей, відповідно, важливим є забезпечення їх надійного функціонування, яке, водночас, визначає їх ефективність.

Modelling and simulation of pneumatic system operation of mobile robot

Problem statement. Mobile robots are currently of significant interest among researchers and designers all over the world. One of the prospective drives of such robots is equipped by a pneumatically operated orthogonal system. The processes of development and improvement of orthogonal walking robots are significantly constrained because of the lack of an open-access comprehensive scientific and theoretical framework for calculating and designing of the energy-efficient and environmental-friendly pneumatic walking drives.

Design and operational peculiarities of four-degree-of-freedom double-legged robot with pneumatic drive and turning mechanism

Problem statement. Mobile robots are of significant interest among scientists and designers during the last several decades. One of the prospective drives of such robots is based on pneumatically operated walking (stepping) system with no use of electric, heat, magnetic or other types of energy. This allows the use of pneumatically-driven robots in the cases when the use of other energy sources is prohibited (e.g., in some gaseous or fluid mediums).

Structural and kinematic analysis of pantograph-type manipulator with three degrees of freedom

Problem statement. The processes of development and improvement of autonomous mobile robots are significantly constrained because of the lack of an open-access comprehensive scientific and theoretical framework for calculating and designing of autonomous mobile robotic systems Purpose. The main objective of the paper consists in carrying out kinematic analysis and motion simulation of pantograph-type manipulator with three degrees of freedom. Methodology.

The peculiarities of genetic algorithm of planning the route of mobile robot moving

Розглянуто особливості знаходження оптимального маршруту мобільних роботів. На основі нейронних мереж, які використовуються у задачі, було проаналізвано і розроблено генетичний алгоритм.