The peculiarities of genetic algorithm of planning the route of mobile robot moving

2013;
: ст. 57 – 60
Автори: 
Kryvyy R., Luno A.

Lviv Polytechnic National University Computer-Aided Design Department

Розглянуто особливості знаходження оптимального маршруту мобільних роботів. На основі нейронних мереж, які використовуються у задачі, було проаналізвано і розроблено генетичний алгоритм.

1. Жежнич П.І. Шаблон для написання рукопису дисертації, книги, статті тощо // Особистий сайт і блог П. Жежнича: Веб-сторінка. – Львів, 2006. – Вер.1.1. – http://pzhe.net/ua/office/dot_thesis. 2 . Калянов Г.Н. C ASE. Структурный системный анализ. – М.: Лори, 1996. 3. Ларман К. Применение UM L и шаблонов проектирования. Введение в объектно- ориентированный анализ и проектирование. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2001.