акселерометр

A Software Service for the Garbage Type Recognition Based on the Mobile Computing Devices With Graphical Data Input

The article describes problems of determining the type and automatic sorting of household waste using mobile computing devices. All of the required hardware and partially software, required for implementation of this service, are already present in modern smartphones.

Розробка цифрового компасу на AVR мікроконтролері та MEMS – модулі акселерометра – магнітометра LSM303DLHC

У роботі розроблено цифровий компас на МК AVR з використанням МЕМС – модуля акселерометра – магнітометра LSM303DLHC. Розроблено структуру та спроектовано апаратне забезпечення цифрового компасу. Описано алгоритми калібрування акселерометра та магнітометра LSM303DLHC. Описано алгоритм обчислення кутів нахилу (кутів тангажу і крену) цифрового компасу. Описано алгоритм визначення курсу (напрямку) компаса без компенсації і з компенсацією нахилу. Розроблено алгоритм роботи та програмне забезпечення цифрового компасу. Створено модель та макет цифрового компасу.

Accelerometer parameters decomposition model for technological process design automation

Запропоновано нову узагальнену модель акселерометра та графа ідентифікації вихідних параметрів для виконання завдання з автоматизації проектування технологічних процесів.