акселерометр

INSTRUMENTAL PLATFORMS FOR VIBRATION ANALYSIS IN PREDICTIVE MAINTENANCE

The article explores the benefits and importance of predictive maintenance in Industry 4.0. It is a revolutionary ap- proach that analyzes data from cyber-physical systems to predict possible equipment failures before they occur and technology applied to detect early signs of a vibration problem on equipment. Thus, downtime is minimized and production continuity is ensured.

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИСТРОЮ ДЕФЕКТОСКОПІЇ ПІДЗЕМНИХ ТРУБ

У цій статті розглядається проблема шуму та дрейфу мікроелектромеханічних гіроскопів та їх вплив на точність вимірювань в інженерних застосуваннях. Запропоновано використання комплементарного фільтру для поєднання інформації з акселерометра та гіроскопа з метою зменшення неточностей. Дослідження показують, що акселерометр має кращу повторюваність результатів, що важливо для отримання стабільних вимірювань. У той же час, гіроскоп може бути більш ефективним у вимірюванні поступальних рухів.

Алгоритм керування двохосьовою платформою

Запропоновано алгоритм для керування стабілізацією положення двохосевої платформи з використанням біполярних крокових моторів, акселерометра та керуючого мікро- контролера.

In this paper, the authors have proposed the algorithm to control the stabilization position 2-axial platform using bipolar stepper motors, accelerometer and microcontroller.

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ПРИШВИДШЕНЬ

Проаналізовано наявні методи вимірювання пришвидшень, наведено сучасні дослідження з даної тематики та розроблено новий метод у вигляді електричної схеми з використанням генератора стабільної частоти. Серед уже відомих методів виділено три такі групи – на підставі компенсаційних акселерометрів з дискретним виходом, на підставі акселерометрів з аналого-цифровим перетворювачем та методи вимірювання з використанням навісних елементів.

A Software Service for the Garbage Type Recognition Based on the Mobile Computing Devices With Graphical Data Input

The article describes problems of determining the type and automatic sorting of household waste using mobile computing devices. All of the required hardware and partially software, required for implementation of this service, are already present in modern smartphones.

Розробка цифрового компасу на AVR мікроконтролері та MEMS – модулі акселерометра – магнітометра LSM303DLHC

У роботі розроблено цифровий компас на МК AVR з використанням МЕМС – модуля акселерометра – магнітометра LSM303DLHC. Розроблено структуру та спроектовано апаратне забезпечення цифрового компасу. Описано алгоритми калібрування акселерометра та магнітометра LSM303DLHC. Описано алгоритм обчислення кутів нахилу (кутів тангажу і крену) цифрового компасу. Описано алгоритм визначення курсу (напрямку) компаса без компенсації і з компенсацією нахилу. Розроблено алгоритм роботи та програмне забезпечення цифрового компасу. Створено модель та макет цифрового компасу.

Accelerometer parameters decomposition model for technological process design automation

Запропоновано нову узагальнену модель акселерометра та графа ідентифікації вихідних параметрів для виконання завдання з автоматизації проектування технологічних процесів.