двигун постійного струму

Оцінка стійкості до розмагнічування двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітів

Двигуни постійного струму зі збудженням від постійних магнітів (ДПС ПМ) успішно замінюють аналогічні двигуни з електромагнітним збудженням, оскільки мають вищий коефіцієнт корисної дії та меншу масу на одиницю потужності. Небезпека розмагнічування магнітів є однією з головних перешкод, яких треба уникнути в процесі проектування та експлуатації ДПС ПМ. Розмагнічувальна дія реакції якоря може призвести до розмагнічу- вання постійних магнітів і до втрати працездатності двигуна, що й зумовлює актуальність досліджень.

Математична модель магнітного стану колекторного двигуна з магнітоелектричним збудженням

Сьогодні існує тенденція до заміни мікродвигунів постійного струму з електро- магнітним збудженням на двигуни зі збудженням від постійних магнітів (ДПС ПМ). Врахо- вуючи широке застосування ДПС ПМ, актуальним є створення математичних моделей цього типу двигуна.