фінансово-економічний стан

Електронна комерція як інструмент забезпечення безперервності бізнесу в умовах пандемії «covid-19»

Проаналізовано негативні наслідки впливу пандемії «COVID-19» на бізнес у світі та в Україні. Охарактеризовано тенденції посилення процесів цифрової трансформації бізне- су. Оцінено бізнес-процес електронної комерції ТОВ «СОЛМАР» як одного з лідерів у сфері виробництва та продажу базового жіночого одягу. Оцінено фінансово-економічний стан підприємства у 2017–2020 рр. за низкою показників. Обчислено таксономічний показник рівня розвитку, на основі якого зроблено висновок про те, що електронна комерція дала можливість підприємству утримати свої бізнес-позиції в умовах пандемії.

Франшиза в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Обґрунтовано актуальність досліджень проблем вибору франшизи. Досліджено стан та проблеми вибору франшизи, виявлено, що одним із факторів впливу на сповільнення поширення франшиз та їх закриття в Україні є відсутність обґрунтованої методики вибору франшизи. Досліджено переваги та недоліки започаткування бізнесу на снові франшизи. Визначено перешкоди, які негативно пливають на можливість ефективного організування бізнесу на основі франшизи. Розроблено обґрунтовану методику вибору франшизи в сучасних умовах господарювання.