Електронна комерція як інструмент забезпечення безперервності бізнесу в умовах пандемії «covid-19»

2022;
: cc. 159 - 166
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано негативні наслідки впливу пандемії «COVID-19» на бізнес у світі та в Україні. Охарактеризовано тенденції посилення процесів цифрової трансформації бізне- су. Оцінено бізнес-процес електронної комерції ТОВ «СОЛМАР» як одного з лідерів у сфері виробництва та продажу базового жіночого одягу. Оцінено фінансово-економічний стан підприємства у 2017–2020 рр. за низкою показників. Обчислено таксономічний показник рівня розвитку, на основі якого зроблено висновок про те, що електронна комерція дала можливість підприємству утримати свої бізнес-позиції в умовах пандемії.

 1. Як змінюються звички українських інтернет-покупців. Результати дослідження CBR. retailers.ua. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://retailers.ua/uk/news/menedjment/11463-kak-menyayutsya- privyichki-ukrainskii-internet-pokupateley-rezultatyi-issledovaniya-cbr.
 2. Ануфрієва О. Л. Електронна комерція в системі цифрової економіки. Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. 2017. Випуск 3. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://umo.edu.ua/ im- ages/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_3/%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80 %D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf.
 3. Яценко О. М., Грязіна А. С., Шевчик О.О. Електронна комерція як елемент глобальної торговельної системи. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 8 (218). [Електронний ресурс]. Режим досту- пу:      https://eco-science.net/archive/2019/APE-08-2019/8.19_topic_Yatsenko%20O....
 4. Скляр Д. В. Концептуальні засади управління бізнес-процесами підприємств електронної комерції. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 6 (117). С. 89–95. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-6-14.
 5. Маліцька Г. Г., Мельник О. І. Особливості електронної комерції та стан її розвитку в сучасних економічних умовах України. Ефективна економіка. 2018. № 12. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.74.
 6. Лебеденко М. С. Основні поняття та моделі електронного бізнесу. Ефективна економіка. 2014. № 12. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3836.
 7. Виноградова О. В., Євтушенко Н. О., Крючок І. С. Електронна комерція в епоху діджиталізації. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 53. С. 55–61. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2020/53_2020/10.pdf.      https://doi.org/10.32843/bses.53-8.
 8. Федик М. В. Макроекономічні наслідки впливу пандемії COVID-19 на світову економіку. Економiка та держава. 2021. № 7. С. 40–46. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.in.ua/ pdf/7_2021/9.pdf.
 9. Долбнєва Д. В. Вплив COVID-19 на економіку країн світу. Проблеми економіки. 2020. № 1 (43). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-1_0- pages-20_26.pdf.
 10. Андрощук Г. Ефект пандемії Covid-19: цифрові технології – ключ до розвитку бізнесу. Юридична Газета. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://yur-gazeta.com/golovna/efekt-pandemiyi-covid19-cifrovi- tehnologiyi--klyuch-do-rozvitku-biznesu.html.
 11. Прищепа Я. Бізнес під час пандемії: з чого почати та як вижити. Суспільне мовлення України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://suspilne.media/139155-biznes-pid-cas-pandemii-z-cogo-pocati-ta- ak-viziti/.
 12. Економіка США повернеться до допандемійного рівня до середини 2021 р. Інтерфакс-Україна. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/720555.html.
 13. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Рівень безробіття в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/.
 14. Погляд в майбутнє: П’ять викликів для електронної комерції в 2021 році. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://rau.ua/novyni/pyat-trendiv-e-commerce-2021/ https://rau.ua/novyni/pyat-trendiv-e-commer- ce-2021/.
 15. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. Методы таксоно- мии и факторного анализа. М.: Статистика, 1980. 151 с.