кібербезпека

Використання шаблонів CIS Бенчмарків для виконання вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 27001 2022

Розглянуто проблему розвитку нових методів і векторів атак на критичну інфраструктуру і відповіді на загрози, які виникають через впровадження визнаних стандартів у галузі інформаційної безпеки, таких як ISO 27001. Проведено аналіз оновленої редакції міжнародного стандарту ISO/IEC 27001 2022 року і, зокрема, основних змін у контролях управління. Здійснено детальний аналіз нового контролю безпеки з Додатку А – A.8.9 – Управління налаштуваннями (Configuration management) і можливих способів його ефективного впровадження в організаціях.

Використання ембедінгів голосу в інтегрованих системах для діаризації мовців та виявлення зловмисників

У цій роботі досліджується використання систем діаризації, які застосовують передові алгоритми машинного навчання для точного виявлення та розділення різних спікерів в аудіозаписах для реалізації системи виявлення зловмисників. Порівнюються декілька передових моделей діаризації, зокрема NeMo від Nvidia, Pyannote та SpeechBrain. Ефективність цих моделей оцінюється за допомогою типових метрик, що використову- ються для систем діаризації, таких як коефіцієнт помилки діаризації (DER) та коефіцієнт помилки Жакара (JER). Система діаризації була протестована в різних аудіоумовах.

Розроблення методу дослідження кіберзлочинів за типом вірусів-вимагачів з використанням моделей штучного інтелекту в системі менеджменту інформаційної безпеки критичної інфраструктури

У цій статті автори зосередили увагу на аналізі можливостей застосування моделей штучного інтелекту для ефективного виявлення та аналізу кіберзлочинів. Розроблено та описано комплексний метод із використанням алгоритмів штучного інтелекту, таких як Випадковий ліс та Ізоляційний ліс, для виявлення програм-вимагачів, які є однією з основних загроз для систем управління інформаційною безпекою (ISMS) у сфері критичної інфраструктури.

Правові аспекти забезпечення кібербезпеки в Україні: сучасні виклики та роль національного законодавства

Анотація. У статті наголошено на особливостях сучасного стану кібербезпеки України та підкреслено важливість застосування ефективного законодавства, ціллю якого є захист кіберструктури. А також охарактеризовано вплив новітніх міжнародних інструментів та механізмів для  боротьби із кіберзагрозами у контексті вітчизняного правового забезпечення.

Онлайн-ризики в умовах сучасності: проблеми та шляхи подолання

Наголошено, що забезпечення безпеки дітей є одним із пріоритетним завдань держави. Сьогодні в умовах стрімкого цифрового розвитку з’являються нові виклики та загрози благополуччю дітей, які вимагають пошуку дієвих інструментів їх подолання та забезпечення комплексного підходу до забезпечення безпеки дітей в кіберпросторі.

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТЕКСТНО ЧУТЛИВОГО АЛГОРИТМУ МОНІТОРИНГУ КІБЕРБЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

В роботі розглянуто найбільш поширені проблеми, з якими стикаються сучасні інформаційно-комунікаційні системи (ІКС) в контексті боротьби з кіберзагрозами. Визначено основні принципи ефективного захисту систем ІКС від можливих втручань в їх роботу. Наведено класифікацію кіберзагроз та їх вплив на функціонування інформаційних систем.

Управління діяльністю фахівців з кібербезпеки в умовах повномасштабного вторгнення

Стаття присвячена дослідженню управління діяльністю фахівців з кібербезпеки в умовах повномасштабного вторгнення. В дослідженні наголошується, що кібербезпека вимагає технічної експертизи, розуміння загроз та ризиків, їх виявлення та запобігання кібератакам, дотримання етичних та правових стандартів. Зокрема, ідентифіковані ключові етичні аспекти, з якими стикаються фахівці з кібербезпеки.

Кібербезпека банківської сфери України: поняття, проблеми та досвід зарубіжних держав

Стаття присвячена аналізу сучасного стану та викликів у сфері кібербезпеки банківського сектору України. В роботі розглядаються ключові поняття та основні аспекти кібербезпеки в контексті банківської сфери, особливо з огляду на зростаючі вимоги до захисту даних та фінансових операцій у цифровому просторі. Детально аналізуються проблеми, з якими стикається банківська сфера України у контексті кібербезпеки, включаючи питання регулювання, управління ризиками, інвестиції у захист інформаційних систем та протидію кіберзлочинності.

Нормативно-інституційне забезпечення цифровізації та кібербезпеки системи державного управління в ЄС

Сьогодні Інтернет є інструментом, який використовується в багатьох видах діяльності, особливо в системі державного управління, що збільшує можливість посягань у кіберпросторі та зростання ризиків, що з цим пов’язані.

У статті розглядається нормативно-правове та інституційне забезпечення цифровізації та кібербезпеки системи державного управління в ЄС.

Досліджено семантичне наповнення термінів «діджиталізація», «кібербезпека» та «е-урядування».

Забезпечення кібербезпеки систем штучного інтелекту: аналіз вразливостей, атак і контрзаходів

Останніми роками багато компаній почали інтегрувати системи штучного інтелекту (СШІ) в свої інфраструктури. CШІ використовують у вразливих сферах суспільства, таких як судова система, критична інфраструктура, відеоспостереження тощо. Це зумовлює необхідність досто- вірного оцінювання і гарантованого забезпечення кібербезпеки СШІ. У дослідженні проаналізовано стан справ щодо кібербезпеки цих систем. Класифіковано можливі типи атак і детально розглянуто основні з них. Проаналізовано загрози і атаки за рівнем тяжкості й оцінено ризики безпеки з використанням методу IMECA.