каталізатори

ВПЛИВ СПОЛУК ВОЛЬФРАМУ НА РЕАКЦІЮ ЕПОКСИДУВАННЯ ОКТЕНУ-1 ТРЕТ-БУТИЛГІДРОПЕРОКСИДОМ І РОЗКЛАДУ ГІДРОПЕРОКСИДУ

Досліджено каталітичну здатність сполук вольфраму в реакції гідропероксидного епоксидування октену-1 і розкладу гідропероксиду трет-бутилу. Показано, що природа ліганда істотно впливає на каталітичну активність сполук вольфраму в цих реакціях. Встановлено, що борид і силіцид вольфраму є найкращими для реакції епоксидування, тоді як карбід вольфраму проявляє низьку активність. Борид вольфраму є також найактивніший у реакції розкладу гідропероксиду.       

АКТИВНІСТЬ СПОЛУК ВАНАДІЮУ РЕАКЦІЇ ЕПОКСИДУВАННЯ ОКТЕНУ-1 І РОЗКЛАДУ ГІДРОПЕРОКСИДУ ТРЕТ-БУТИЛУ

Досліджено вплив ванадійвмісних сполук як каталізаторів на реакцію епоксидування октену-1 гідропероксидом трет-бутилу та розкладу цього гідропероксиду. Показано, що каталітична активність сполук ванадію залежить від природи ліганда, що входить до складу каталізатора. Встановлено, що борид і карбід ванадію є найактивнішими каталізаторами гідропероксидного епоксидування, тоді як V2O5 найактивнішим каталізатором розкладу гідропероксиду трет-бутилу. Найвища селективність утворення 1,2-епоксиоктену спостерігається при використанні як каталізатора VC.