thiosulfonic acid esters

Ідентифікація об’єктів для синтезу тіосульфонатних похідних бензохінону і гідрохінону

Бензохінон та його відновлена форма гідрохінон належать до фенольних сполук і містяться у живих організмах у вільній формі або у глікозидах. Вони є активними речовинами деяких лікарських рослин і мають фармакологічну дію на організм людини. Відповідно, їх похідні є важливими об’єктами для хімічного синтезу та розроблення нових лікарських засобів. Наведено результати структурної конструкції речовин з фрагментом бензохінону або гідрохінону та сполукою, що містить сірку.

ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТІОСУЛЬФОНАТНИХ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНУ

Піримідин  та  його  похідні  є  важливими  об’єктами  для  хімічного  синтезу  та  розробки на  їх  основі  нових  лікарських  засобів.  Відоме  практичне  застосування  ряду  речовин  з піримідиновим  гетероциклом  у  медичній  практиці.  Проведено  прогнозований  скринінг біологічної  активності,  цитотоксичності  та  токсичної  дії  на  щурах  деяких  синтезованих тіосульфонатів піримідину з використанням відповідних on line програм.

ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ S-АЛКІЛОВИХ ЕСТЕРІВ 8-ХІНОЛІНТІОСУЛЬФОКИСЛОТИ

Хінолін та його похідні є важливими сполуками для хімічного синтезу та розробки на їх основі нових лікарських засобів. Відоме практичне застосування ряду речовин з хіноліновим гетероциклом вмедичній практиці.Нами проведено прогнозований скринінг біологічної активності, цитотоксичності та токсичної дії на щурахсинтезованих S-алкілових естерів 8-хінолінтіосульфокислоти з використанням відповідних online програм.