цукати

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТА МЕТОДУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ЦУКАТІВ З ГРУШ

Досліджено кінетику сушіння гарячих (80°С) та холодних (20°С) цукатів з груш. В результаті узагальнення дослідних даних знайдені коефіцієнт сушіння та виведена аналітична залежність для розрахунку часу сушіння. Отримані експериментальні дані зміни температури теплового агенту за висотою шару цукатів.

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НАСИЧЕННЯ ЦУКАТІВ В ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ

Розглянуто  процес  насичення  цукрозою  частинок  плодів  гарбуза.  Розроблено експериментальну  установку  насичення  частинок  плодів  цукром  в  умовах  інтенсивного пневматичного перемішування. Отримані кінетичні залежності насичення цукатів  та зміни концентрації  цукрового  сиропу  за  різних  температур.  Проведене  порівняння  умов  наси- чення за різних співвідношень “цукат : сироп”. Математичним узагальненням підтверджено обране  авторами  статті  співвідношення  “цукат :  сироп”.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ СУШІННЯ ЦУКАТІВ

Розглянуто процес сушіння цукатів з груш, який відбувається шляхом профільтровування теплового агенту в напрямку «перфорована перегородка – шар цукатів». Отримана кінетична крива сушіння та розрахований тепловий баланс процесу на основі диференційного рівняння нестаціонарного тепломасообміну. Доведено, що накопиченої під час сушіння теплової енергії в нижніх шарах цукатів буде достатньо для досушування верхніх шарів. Розраховано енергетичний ефект, отриманий від впровадження нового методу сушіння. Запропоновано та розраховано установку для енергоефективного методу сушіння цукатів.