н-гексан

Твердофазна мікроекстракція на основі холодного волокна для аналізу 2,5 гександіону в сечі

2,5-Гександіон (2,5-ГД), основний метаболіт н-гексану, був вилучений із зразків сечі з використанням твердофазної мікроекстракції на основі холодного волокна (CF-HS-SPME) та проаналізований за допомогою газової хроматографії з детектором йонізації полум'я (GC-FID). Важливі параметри для підвищення ефективності сорбції волокна, включаючи об'єм зразка, час екстракції та температуру, оптимізовані за допомогою центрального композиційного плану експерименту. Встановлено оптимальні умови, за яких визначено межу чутливості та відносні стандартні відхилення.

ЕКСТРАКЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ ОЛІЇ З НАСІННЯ СОНЯШНИКА, МЕХАНІЗМ ТА КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ

Наведено результати досліджень вилучення олії з неподрібненого та подрібненого насіння соняшника різних фракцій методом екстрагування. Досліджено механізм екстрагування та кінетику процесу. Показано, що процес вилучення олії з насіння соняшника складний і складається як з внутрішньо-дифузійного так і зовнішньо-дифузійного перенесення олії. Вказано, що процес є аналогічним екстракційному вилученню цільових компонентів з насіння більшості видів рослинної сировини.