Львівська архітектурна школа

ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ БУДИНКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ

Стаття присвячена аналізу явища постмодерної архітектури, зокрема, одному із ключових питань дискусії із модернізмом – можливості та характеру декорування фасадів будівель. В межах даного дослідження розглянуто зразки постмодернізму, які виникли в рамках архітектури львівської школи в період 1990-2010-х років, для якої характерний значний вплив так званого «карпатського стилю» та антимоденрістичного дискурсу.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ЛЕВИНСЬКОГО У ЛЬВІВСЬКІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ ШКОЛІ КІН. ХІХ ПОЧ. ХХ СТ.

Наукове дослідження знайомить з педагогічною діяльністю Івана Левинського у Політехнічній школі. Історичні документи з Державного архіву Львівської області допоможуть розглянути та проаналізувати навчальні плани Відділу будівництва (Program szkoły politechnicznéj we Lwowie), які включають назви навчальних дисциплін, години їх вивчення на різних курсах та короткі анотації змісту предметів, які викладав професор Іван Левинський. Як науковець і педагог, він зумів започаткувати власну систему підготовки кадрів, яка сприяла розвитку науково-технічних досліджень в Галичині.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ВИДАТНОГО ПРОФЕСОРА ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ АНТОНА ПОПЕЛЯ

Висвітлено формування та розвиток традиції вшанування пам’яті вчених Львівської архітектурної школи, на прикладі відзначення 100-річчя з дня смерті відомого скульптора-монументаліста, професора Львівської політехніки Антона Попеля, в рамках міжнародної наукової конференції «Антон Попель та Львівська архітектурно-художня школа зламу ХІХ – ХХ ст.» у грудні 2010 року.