ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ВИДАТНОГО ПРОФЕСОРА ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ АНТОНА ПОПЕЛЯ

1
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра дизайну та основ архітектури інституту архітектури

Висвітлено формування та розвиток традиції вшанування пам’яті вчених Львівської архітектурної школи, на прикладі відзначення 100-річчя з дня смерті відомого скульптора-монументаліста, професора Львівської політехніки Антона Попеля, в рамках міжнародної наукової конференції «Антон Попель та Львівська архітектурно-художня школа зламу ХІХ – ХХ ст.» у грудні 2010 року. Наукова публікація демонструє, що проведення наукових заходів, приурочених пам’яті видатним діячам Львівської політехніки минулого, є важливим чинником формування та розвитку національної самосвідомості молодого покоління педагогів та студентів Університету.

Swieykowski E., 1854-1904.Pamiętnik towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych w Krakowie / dr. Emmanuel Swieykowski. Kraków: Wydanie Kraków MCMV nakładem towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych w Krakowie.

Piątkowski R., 1911. Pamiętnik wzniesienia i odsłonięcia pomników Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pulawskiego. – Chicago: Nakladem I drukiem związku narodowego polskiego w północej Ameryce. 

Rolle M., 1854-1904. Antonie Popiel. Źeszyt, poświęcony «Towarzystwu szkoły ludowej». Nasz kraj. Zeszyt 11, Kraków.

Błoński P., 1983. Popiel Antoni. Polski Słownik Biograficzny. – T. XXVII/3. – Z. 114. – Warszawa.

Biriulow, Y., 2003. Antoni Popiel – Twórca pomnika Mckiewicza. Studia o artystach XVIII− XX wiku.–Toruń.

Бірюльов, Ю. О., 2012. Видатний майстер львівської монументальної скульптури А. Попель. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Архітектура. №731. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Petrovska Yu., 2012. Antoni Sulima Popiel – a student and a teacher. Proceedings of the National Aviation University: scientific journal. №2(51). Kyiv.

Петровська Ю.Р., 2014. Вклад Антона Попеля та його учнів у розвиток львівської скульптури. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: збірка наукових праць. №1. Харків: Видавництво ХДАДМ.

Петришин Г.П., Петровська Ю.Р., 2011. Творчий внесок митців Львівської політехніки в архітектурну спадщину Львова зламу ХІХ-ХХ ст. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Вип.11. Одеса: Астропринт.

Ідак Ю.В., 2014. Вілла Сулима. Історія створення. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: збірка наукових праць. №1. Харків: Видавництво ХДАДМ.

Лінда С.М., (2015). Творчість Антона Попеля у контексті репрезентації ідеї архітектури, що говорить. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. №38. Київ: КНУБА.

Білінська, О. Б. 2013. Портали з ордером у творчості А. Попеля. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура. № 757. Львів:  Видавництво Львівської політехніки.