тепловий розрахунок

Елементи методики оцінки теплового стану компонентів електромеханічного перетворювача вентильного двигуна з явнополюсним статором і постійними магнітами на зовнішньому роторі

Вентильний двигун з явнополюсним статором і постійними магнітами на роторі характе- ризується достатньою простотою конструкції та технологією виготовлення і є порівняно еконо- мічнішим за асинхронні електричні машини. Водночас він забезпечує значно якісніші споживчі характеристики. За широкого використання традиційних конструктивних схем із внутрішнім ротором для безредукторного приводу низки механізмів часто виникає необхідність застосування конструкції із зовнішнім ротором. Така конструкція проста, надійна, технологічна, економічна.

Технічне переоснащення котлоагрегату станції №3 Трипільської ТЕС в частині використання непроектного палива

Завданням роботи є виконання витратно-теплових розрахунків по системах приготування пилу, подачі пилу в котел та спалюванню в котлі ТПП-210А вугілля газової групи для визначення основних технічних рішень з переведення котла станції №3 на спалювання вугілля газової групи; виконання розрахунків забезпечення температурних умов безпечної експлуатації поверхонь нагріву котла після визначення основних технічних рішень.